Հերթագրում

Գնացուցակ

Լաբորատոր բաժանմունք

0501 Արյան ընդհանուր անալիզ CBC

4.000 ֏

0502 Լեյկոֆորմուլա

1.200 ֏

0503 Հեմոգլոբին HB

1.000 ֏

0504 Լեյկոցիտներ WBC

1.000 ֏

0505 Տրոմբոցիտներ PLT

1.500 ֏

0506 Հեմատոկրիտ HT

1.000 ֏

0507 ԷՆԱ /էրիթրոցիտների նստեցման արագություն/ ESR

1.000 ֏

0508 Ռետիկուլոցիտներ RET

1.500 ֏

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

0509 Մեզի ընդհանուր անալիզ Urin analysis

2.000 ֏

0510 Մեզի անալիզ ըստ Զիմնիցկու

1.000 ֏

0511 Մեզի անալիզ ըստ Նեչիպորենկոյի

1.000 ֏

0515 Սեռական օրգանների արտազատուկ

2.500 ֏

0516 Սերմնահեղուկի անալիզ

4.500 ֏

0517 Էքսսուդատներ/ տրանսսուդատներ

4.000 ֏

ԱՐՅԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

0518 Ընդհանուր սպիտակուց TP

1.000 ֏

0519 Ալբումին ALB

1.000 ֏

0520 Սպիտակուցային ֆրակցիաներ

2.000 ֏

0521 Բիլիռուբին ֆրակցիաներով BIL tot/dir

2.000 ֏

0522 Կրեատինին CREA

1.500 ֏

0523 Միզանյութ UREA

1.500 ֏

0524 Միզաթթու UR ACID

2.000 ֏

0526 ԱԼՏ ALT

1.500 ֏

0527 ԱՍՏ AST

1.500 ֏

0528 ԳԳՏ GGT

1.500 ֏

0529 ՀՖ ALP

1.500 ֏

0531 Ամիլազա ընդհանուր AMYL. tot.

2.000 ֏

0533 Դիաստազա UROAMIL.AZA

2.000 ֏

0534* Լիպազա LIP

2.000 ֏

0535 ԼԴՀ LDH

2.000 ֏

0536 Կրեատինկինազա CK

1.500 ֏

0537 Տրոպոնին I TROPONIN I

5.000 ֏

0538 Գլյուկոզա GLU

800 ֏

0538-2 Լակտատ

2.000 ֏

ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ

0 ֏

0539 Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HBAIc

5.000 ֏

0541 C-պեպտիդ C-PEPTID

5.000 ֏

0543 ԼԻՊՈԳՐԱՄՄԱ /4 թեստ/

6.000 ֏

0544 Խոլեստերոլ CHOL

1.500 ֏

0545 Տրիգլիցերիդներ TRIGl

1.500 ֏

0546 Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ HDL

2.000 ֏

0547 Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ LDL

1.000 ֏

0548* ԿՈԱԳՈՒԼՈԳՐԱՄՄԱ /6թեստ/

17.000 ֏

0549 Պրոթրոմբինային ժամանակ,ինդեքս, INP PTT

1.500 ֏

0550 Թրոմբինային ժամանակ TT

1.500 ֏

0551 Ֆիբրինոգեն Fibr

2.000 ֏

0552 ԱՄԹԺ APTT

1.000 ֏

0553* Հակաթրոմբին III AT III

3.000 ֏

0554* D-դիմեր D-dimer

8.000 ֏

0555 ՄԻԿՐՈԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ և ԹԹՎԱՀԻՄՆԱՅԻՆ ԲԱԼԱՆՍ

19.000 ֏

0556 Կալիում K

1.500 ֏

0557 Նատրիում Na

1.500 ֏

0558 Ընդհանուր և իոնիզացված կալցիում Ca tot/Ga'' TP

1.500 ֏

0559* Ֆոսֆոր PH

1.500 ֏

0560* Մագնեզիում Mg

1.500 ֏

0561 Քլորիդներ CL

1.500 ֏

0562 Թթվահիմնային բալանս Acid Base Balans

3.000 ֏

0562-1 Երկաթի որոշում

2.000 ֏

0562-2 Ֆերրիտինի որոշում

5.000 ֏

0563 ԻԶՈՇՃԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2.000 ֏

0564 Արյան խումբ

1.000 ֏

0565 Ռեզուս-գործոն

1.000 ֏

ՀՈՐՄՈՆԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

0566 Թիրեոտրապ հորմոն TSH

4.500 ֏

0567* Տրիյոդիրոնին T3

4.500 ֏

0568* Տրիյոդիրոնինազատ T3 - free

5.000 ֏

0569* Թիրոքսին T4

4.500 ֏

0570 Թիրոքսինազատ T4 - free

5.000 ֏

0571 Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբ Anti-TPO

6.000 ֏

0572* Թիրեոգլոբուլին TG

6.000 ֏

0573* Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti-TG

6.000 ֏

0574 Պրոլակտին PRL

4.500 ֏

0575 Լուտեինիզացնող հորմոն LH

4.500 ֏

0576 Ֆոլիկուլին խթանող հորմոն FSH

4.500 ֏

0577 Թեստոստերոն TES

5.000 ֏

0578* Էստրադիոլ Estradiol

5.000 ֏

0579* Խորիոնալհոնադոտրոպին B-HCG

5.000 ֏

0580* Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ DHEA-S

5.000 ֏

0581* Պրոհեստերոն PROG

5.000 ֏

0582* Պրոկալցիտոնին - Procalcitonin

6.500 ֏

0583* Կալցիտոնին CTN

10.000 ֏

0584* Կորտիզոլ CORT

5.000 ֏

0585 Նատրիումդիուրետիկ հորմոն NT-proBNP

15.000 ֏

ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ

0 ֏

0586* Վիտ B12 VitB12

6.000 ֏

0587* Վիտ D Vit D

10.000 ֏

0588* ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

12.000 ֏

0589 "C"-ռեակտիվ սպիտակուց CRP

2.000 ֏

0590 Ռևմոգործոն RF

2.000 ֏

0591 Հակաստրեպտոլիզին ASLO

2.000 ֏

0592* Հակացիտրուլինային հակամարմիններ A-CCP

6.000 ֏

0593 Բրուցելյոզ (Roze-BengaI) BRUC

2.000 ֏

ՕՆԿՈՄԱՐԿԵՐՆԵՐ

0 ֏

0594 CEA

5.000 ֏

0597* CA 125

5.000 ֏

0599* SCC

10.000 ֏

05100* AFP

5.000 ֏

05101 PSA

6.500 ֏

05102* B-HG

5.000 ֏

ՎԱՐԱԿՆԵՐ

0 ֏

05103 ՄԻԱՎ HIV1/2 Ag/Ab

5.000 ֏

05104 Հեպատիտ "B" Hbs Ag

4.500 ֏

05105 Հեպատիտ "C" HCV Ab

4.500 ֏

05106 Սիֆիլիս-RPR

1.500 ֏

05112-2 ԱնտիCOVID-19 (հակամարմիններ)

7.500 ֏

05112-4 Anti-SARS COV 2s (վակցինացիայից հետո առաջացող հակամարմիններ)

12.000 ֏

05112-5 Covid-19-ի և գրիպի հարուցիչի արագ թեստ

5.500 ֏

05112-6 Covid-19-ի ռապիդ թեստ

4.500 ֏

ՀՈՐՄՈՆԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

05117 NT-proBNP

15.000 ֏

ՕՆԿՈՄԱՐԿԵՐՆԵՐ

0 ֏

05118 PSA free

7.000 ֏

05119 HE4

10.000 ֏

ՎԱՐԱԿՆԵՐ

0 ֏

05120 ՄԻԱՎ

3.000 ֏

ԷՔՍՊՐԵՍ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

0612 Կրեատինին

1.500 ֏

0613 Հեմոգլոբին

1.200 ֏

0614 Լեյկոցիտներ

1.200 ֏

0615 Հեմոտոկրիտ

1.200 ֏

0616 Էրիթրոցիտներ

1.200 ֏

0617 Գլյուկոզա արյան մեջ

1.500 ֏

0618 Միզանյութ

1.500 ֏

0619 Ա.Ս.Տ.

1.600 ֏

0620 Ա.Լ.Տ.

1.600 ֏

0621 Հիմնային ֆոսֆոտազ

2.600 ֏

0622 Ամիլազա

3.000 ֏

0623 Դիաստազա

3.000 ֏

0624 ԳԳՏ

1.600 ֏

0625 Ֆիբրինոգեն

1.500 ֏

0626 Պրոթրոմբինային ինդեքս +ՄՆԳ

3.500 ֏

0627 Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժ.

3.000 ֏

0628 Թրոմբինային ժամանակ

4.000 ֏

0629 Մակարդելիություն ըստ Սուխրևի

500 ֏

0630 Նատրիում

2.400 ֏

0631 Կալիում

2.400 ֏

0632 Թթվա-հիմնային հավասարակշռություն

3.000 ֏

0633 Արյան ընդհանուր անալիզ

5.500 ֏

0634 Արյան խումբ

1.600 ֏

0635 Հեպատիտ B /HBsAg/

6.000 ֏

0636 Հեպատիտ C քանակական igG

6.000 ֏

ՍԽԵՄԱ - Ա

0 ֏

0651 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռեզուս գործոն,գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին,պրոթրոմբինի ինդեքս-INR,սիֆիլիս-RPR,հեպատի B HBsAg,Հեպատիտ C -Abody,ԷՍԳ

24.000 ֏

0501-1 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով

3.360 ֏

0509-1 Մեզի ընդհանուր անալիզ

1.680 ֏

0564, 0565-1 Արյան խումբ,ռեզուս գործոն

1.680 ֏

0522-1 Կրեատինին

1.260 ֏

0523-1 Միզանյութ

1.260 ֏

0549-1 Պրոթրոմբինի ինդեքս -INR

1.260 ֏

0538-1 Գլյուկոզա

670 ֏

05104-1 Հեպատիտ B HBsAg

3.780 ֏

05105-1 Հեպատիտ C -Abody

3.780 ֏

05106-1 Սիֆիլիս-RPR

1.260 ֏

1106-1 ԷՍԳ

4.000 ֏

ՍԽԵՄԱ - Բ

0 ֏

0652 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռոզուս գործոն , գլյուկոզա,միզանյութ, կրեատինին,բիլիռուբին ֆրակցիաներով,ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, հեպատիտ C - Abody, ԷՍԳ

37.000 ֏

0501-2 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով

3.320 ֏

0509-2 Մեզի ընդհանուր անալիզ

1.660 ֏

0564, 65-2 Արյան խումբ,ռեզուս գործոն

1.660 ֏

0522-2 Կրեատինին

1.240 ֏

0523-2 Միզանյութ

1.240 ֏

0549-2 Պրոթրոմբինի ինդեքս INR

1.240 ֏

0538-3 Գլյուկոզա

670 ֏

05104-2 Հեպատիտ B HBsAg

3.740 ֏

05105-2 Հեպատիտ C -Abody

3.740 ֏

05106-2 Սիֆիլիս RPR

1.240 ֏

0526-2 Ա Ս Տ

1.240 ֏

0527-2 Ա Լ Տ

1.240 ֏

0529-2 Հիմնային ֆոսֆոտազ

1.240 ֏

0528-2 ԳԳՏ

1.240 ֏

0557-2 Նատրիում

1.240 ֏

0556-2 Կալիում

1.240 ֏

0520-2 Ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով

1.660 ֏

0551-2 Ֆիբրինոեգեն -FG

1.660 ֏

0552-2 ԱՄԹԺ - APTT

830 ֏

0521-2 Բիլիռուբին ֆրակցիաներով

1.660 ֏

1106-4 ԷՍԳ

4.000 ֏

Սխեմա - Ց

0 ֏

0653 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, միզաթթու,կրեատինին,բիլիռուբին ֆրակցիաներով,ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ,ԼԴՀ,ԿԿ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով ամիլազա, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, քլորիդներ, պրոթրոպինի ինդեքս-INR,ԱՄԹԺ, սիֆիլիս RPR,հեպատիտ -B HBsAg,հեպատիտ C-Abody,C ռեակտիվ սպիտակուց,ԷՍԳ

42.000 ֏

0501-3 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով

2.990 ֏

0509-3 Մեզի ընդհանուր անալիզ

1.500 ֏

0564, 65-3 Արյան խումբ,ռեզուս գործոն

1.500 ֏

0522-3 Կրեատինին

1.120 ֏

0523-3 Միզանյութ

1.120 ֏

0524-3 Միզաթթու

1.500 ֏

0549-3 Պրոթրոմբինի ինդեքս - INR

1.120 ֏

0538-4 Գլյուկոզա

600 ֏

05104-3 Հեպատիտ B HBsAg

3.370 ֏

05105-3 Հեպատիտ C -Abody

3.370 ֏

05106-3 Սիֆիլիս-RPR

1.120 ֏

0526-3 ԱՍՏ

1.120 ֏

0527-3 ԱԼՏ

1.120 ֏

0529-3 Հիմնային ֆոսֆոտազ

1.120 ֏

0528-3 ԳԳՏ

1.120 ֏

0557-3 Նատրիում

1.120 ֏

0556-3 Կալիում

1.120 ֏

0520-3 Ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով

1.500 ֏

0551-3 Ֆիբրինոեգեն -FG

1.500 ֏

0552-3 ԱՄԹԺ - APTT

730 ֏

0521-3 Բիլիռուբին ֆրակցիաներով

1.500 ֏

0549-5 ԿԿ

1.120 ֏

0535-3 ԼԴՀ

1.500 ֏

0531-3 Ամիլազա ընդհանուր

1.500 ֏

0561-3 Քլորիդներ

1.120 ֏

0589-3 CRP

1.500 ֏

1106-3 Էլեկտրակարդիոգրամմա

4.000 ֏

Սխեմա - Լ

0 ֏

0654 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,գլյուկոզա,միզանյութ,միզաթթու, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR:

12.000 ֏

0501-4 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով

3.610 ֏

0509-4 Մեզի ընդհանուր անալիզ

1.800 ֏

0522-4 Կրեատինին

1.350 ֏

0523-4 Միզանյութ

1.350 ֏

0524-4 Միզաթթու

1.810 ֏

0549-4 Պրոթրոմբինային ժամանակ,ինդեքս, INP, PTT

1.350 ֏

0538-5 Գլյուկոզա

730 ֏

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

101001 GS Ժիլբերի համախտանիշ

20.000 ֏

101002 THAL α թալասեմիա

45.000 ֏

101003 THAL β թալասեմիա

45.000 ֏

101004 THAL α prenatal թալասեմիա

67.000 ֏

101005 THAl β prenatal թալասեմիա

67.000 ֏

101006 Արյունաբանական հիվանդությունների գենային պանել

450.000 ֏

101007 Էնդոկրին հիվանդությունների գենային պանել

420.000 ֏

101008 Իմունային հիվանդությունների գենային 7 պանելներ

0 ֏

101009 Հազվադեպ հիվանդություններ 10

0 ֏

101010 Նյարդաբանական հիվանդությունների գենային պանել 6

0 ֏

101011 Նյութափոխանակության բնածին խանգարումների պանել 7

0 ֏

101012 Սրտաբանական հիվանդությունների գենային պանելներ 6

0 ֏

101013 Սեռի զարգացման / Էնդոկրին հիվանդություններ 7

0 ֏

101014 array-CGH Մոլեկուլային կարիոտիպավորում

430.000 ֏

101015 CES կլինիկական էկզոմի հետազոտություն

410.000 ֏

101016 WES Ամբողջ էկզոմի հետազոտություն

430.000 ֏

101017 NIPT Ոչ ինվազիվ պրենատալ թեստավորում

220.000 ֏

101018 PGD Սաղմի բլաստոցիստներում հայտնի մուտացիայի բացահայտում

250.000 ֏

101019 PGS Սաղմի բլաստոցիստներում անեուպլոիդիաների և տրանսլոկացիաների հայտնաբերում

210.000 ֏

102001 Ժառանգական քաղցկեղի պանել 83 գենի ամբողջ հետազոտում

285.000 ֏

102002 Սոմատիկ քաղցկեղի պանել

410.000 ֏

102003 BRCA 1&2 մուտացիաներ

400.000 ֏

102004 EGFR 30 մուտացիաներ

80.000 ֏

102005 BRAF 9 մուտացիաներ

50.000 ֏

102006 BRAF 9 մուտացիաներ. վահանաձև գեղձ

67.000 ֏

102007 KRAS 29 մուտացիաներ

67.000 ֏

102008 KRAS 29 մուտացիաներ. Վահանաձև գեղձ

84.000 ֏

102009 NRAS 22 մուտացիաներ

65.000 ֏

102010 NRAS 22 մուտացիաներ. Վահանաձև գեղձ

84.000 ֏

102011 UGT1A1 իրինոտեկանի գենոտոքսիկություն

25.000 ֏

102012 DPYD 5 FU գենոտոքսիկություն

25.000 ֏

102013 TPMT գենի մոլեկուլային գենետիկական հետազոտություն

35.000 ֏

102014 JAK2V617F մուտացիայի բացահայտում

30.000 ֏

201001 CAH Բնածին մակերիկամային հիպերպլազիա

50.000 ֏

201002 CAH prenat Բնածին մակերիկամային հիպերպլազիա

70.000 ֏

201003 CVD Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ռիսկ

35.000 ֏

201004 CF 34 Մուկովիսցիդոզ 34 մուտացիաների հետազոտում

55.000 ֏

201005 CF full gene Մուկովիսցիդոզ ամբողջական հետազոտում

175.000 ֏

201006 CF 34 Մուկովիսցիդոզ 34 մուտացիաների հետազոտում

77.000 ֏

201007 CF full gene Մուկովիսցիդոզ ամբողջական հետազոտում

200.000 ֏

201008 FMF & SAA Պարբերական հիվանդության ախտորոշում

35.000 ֏

201009 SAA ՊՀ հետ կապված երիկամային ամիլոիդոզի ռիսկ

20.000 ֏

201010 AZF Y քրոմոսոմի միկրոդելեցիաներ

20.000 ֏

201011 HEM Հեմոքրոմատոզ

30.000 ֏

201012 HLA B27 Սպոնդիլոարթրոպատիաների ռիսկ

30.000 ֏

201013 LACT Լակտոզի անտանելիություն

30.000 ֏

201014 LACT&FRUCT Լակտոզի և ֆրուկտոզի անտանելիություն

45.000 ֏

201015 Սննդակարգի և քաշի կարգավորման 5 գենետիկական գործոնների վերլուծություն

30.000 ֏

201016 Վարֆարինի զգայունություն և դոզավորում

25.000 ֏

201017 Ստատինների նկատմամբ զգայունության որոշում

7.000 ֏

201018 ԴՆԹ անջատում

3.000 ֏

201019 ԴՆԹ անջատում ամնիոցիտներից պրենատալ ախտորոշման նպատակով

22.000 ֏

201020 Հակաբիոտիկների հանդեպ ուրեոպլազմայի և միկոպլազմայի զգայունություն

10.000 ֏

301001 Կարիոտիպի հետազոտում

30.000 ֏

301002 Անգելմանի համախտանիշ

40.000 ֏

301002-1 Դի Ջորջիի համախտանիշ

50.000 ֏

301003 Կատվի ճիչ համախտանիշ

40.000 ֏

301003-1 Կարճահասակության համախտանիշ

40.000 ֏

301004 Պրադեր-Վիլիի համախտանիշ

40.000 ֏

301004-1 Վիլյամսի համախտանիշ

40.000 ֏

301005 Վոլֆ-Հիշհորնի համախտանիշ

40.000 ֏

301005-1 X/Y քրոմոսոմների մոզաիցիզմ

40.000 ֏

301006 9p դելեցիայի համախտանիշ

40.000 ֏

301006-1 Կարիոտիպի հետազոտում աճեցվող ամնիոցիտներում

70.000 ֏

301007 X/Y, 21, 18, 13 անեուպլոիդիաներ Fish

50.000 ֏

301007-1 1 եռամսյակի արտավիժվածքի հետազոտություն

70.000 ֏

301008 2 եռամսյակի արտավիժվածքի հետազոտություն

70.000 ֏

302001 ALK/ROS գենային վերակառուցումներ

55.000 ֏

302002 Her2 FISH գենի ամպլիֆիկացիա

80.000 ֏

303001 Ոսկրածուծի կարիոտիպի հետազոտում

35.000 ֏

303002 Սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզ վերակառուցումներ

0 ֏

303002-1 Սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզ և միելոդիսպլազիա

0 ֏

303003 Սուր պրոմիելոցիտար լեյկոզ

35.000 ֏

303003-1 Քրոնիկ լիմֆոբլաստային լեյկոզ

0 ֏

303004 Քրոնիկ միելոբլաստային լեյկոզ

35.000 ֏

303004-1 Complex FISH 8 զոնդերի կիրառմամբ

65.000 ֏

303005 MRD Մինիմալ մնացորդային հիվանդություն

70.000 ֏

304001 Հայրության, մայրության որոշում

200.000 ֏

304002 Ազգակցական կապի որոշում

330.000 ֏

401001 DMD del. Դյուշենի/Բեքերի մկանային դիստրոֆիա

25.000 ֏

401002 DMD full Դյուշենի/Բեքերի մկանային դիստրոֆիա ամբաղջական

240.000 ֏

401003 DMD del/dupl DMD գենի դելեցիաների և դուպլիկացիաների կրելիություն

205.000 ֏

401004 DMD del-prenat. Դյուշենի/Բեքերի մկանային դիստրոֆիա պրենատալ

44.000 ֏

401005 DMD del/dupl-prenat. DMD գենի դելեցիաների և դուպլիկացիաների կրելիություն

240.000 ֏

401006 DMD full-prenat Դյուշենի/Բեքերի մկանային դիստրոֆիա ամբաղջական

400.000 ֏

401007 FRAX Փխրուն X- քրոմոսոմի համախտանիշի ախտորոշում

25.000 ֏

401008 Frax full Փխրուն X- քրոմոսոմի համախտանիշի ախտորոշում և կրելիություն

125.000 ֏

401009 Frax full-prenat Փխրուն X- քրոմոսոմի համախտանիշի ախտորոշում և կրելիություն

150.000 ֏

401010 SMA SMN1 Ողնուղեղային մկանային ատրոֆիա SMN1 գենի դելեցիա

25.000 ֏

401011 SMA SMN1,2 Ողնուղեղային մկանային ատրոֆիա SMN1,2 գենի դելեցիաներ

125.000 ֏

401012 SMA prenat Ողնուղեղային մկանային ատրոֆիա

50.000 ֏

402001 Chlamydia trachomatis

6.000 ֏

402002 cytomegalovirus

6.000 ֏

402003 EBV Էպշտեյն-Բարր վիրուս

6.000 ֏

402004 Mycoplasma genitalium

6.000 ֏

402005 Mycoplasma hominis

6.000 ֏

402006 Neisseria gonorrhoeae

6.000 ֏

402007 Trichomonas vaginalis

6.000 ֏

402008 Ureaplasma urealiticum & parvum

6.000 ֏

402009 HSV 1,2 Հերպես վիրուս

6.000 ֏

402010 HPV 16/18 Մարդու պապիլլոմավիրուս 16/18 տեսակներ

6.000 ֏

402011 HPV 35 types Մարդու պապիլլոմավիրուսի 35 տեսակներ

31.000 ֏

402012 STI DNA chip Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակային հարուցիչներ

47.000 ֏

402013 ENTHERPEX DNA chip Հերպես վիրուսներ

45.000 ֏

501001 Ա Արյան ընդհանուր հետազոտություն

3.000 ֏

501002 Արյան ընդհանուր հետազոտություն (ընտրողական)

1.000 ֏

501003 Ֆերրիտին

5.000 ֏

501004 SAA Ամիլոիդ սպիտակուց

25.000 ֏

502001 ACTH Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն

7.000 ֏

502002 AMH Հակա-մյուլերային հորմոն

13.000 ֏

502003 Cort կորտիզոլ արյան մեջ

6.000 ֏

502004 Cort կորտիզոլ թքի մեջ

8.000 ֏

502005 T տեստոստերոն արյան մեջ

6.000 ֏

502006 T տեստոստերոն թքի մեջ

8.000 ֏

502007 T free տեստոստերոն ազատ

6.000 ֏

502008 E2 էստրադիոլ արյան մեջ

6.000 ֏

502009 E2 էստրադիոլ թքի մեջ

8.000 ֏

502010 17 OH պրոգեստերոն արյան մեջ

6.000 ֏

502011 17 OH պրոգեստերոն թքի մեջ

8.000 ֏

502012 DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ

6.000 ֏

502013 FSH Ֆոլիկուլ-խթանող հորմոն

6.000 ֏

502014 LH Լյութեինիզացնող հորմոն

6.000 ֏

502015 PRL Պրոլակտին

6.000 ֏

502016 PRG Պրոգեստերոն

6.000 ֏

502017 PTH Պարատհորմոն

6.500 ֏

502018 TSH Թիրեոտրոպ հորմոն

6.000 ֏

502019 T3 Տրիյոդթիրոնին

6.000 ֏

502020 T3 free Տրիյոդթիրոնին ազատ

6.000 ֏

502021 T4 Թիրօքսին

6.000 ֏

502022 T4 free Թիրօքսին ազատ

6.000 ֏

502023 INSULIN Ինսուլին

7.000 ֏

502024 PROINSULIN Պրոինսուլին

7.000 ֏

502025 C-peptid C-սպիտակուց

8.000 ֏

503001 AT-TPO Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ

7.000 ֏

503002 AT-TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ

7.000 ֏

503003 AT-TSHR Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների նկատմամբ

12.000 ֏

503004 ANA Հակակորիզային հակամարմիններ

7.500 ֏

503005 Anti-CCP Ցիկլիկ ցիտրուլինային սպիտակուցի նկատմամբ հակամարմիններ

8.000 ֏

503006 AFS IgG IgM Ֆոսֆոլիպիդների նկատմամբ հակամարմիններ

12.000 ֏

503007 Anti-Cardiolipin IgG Կարդիոլիպինի նկատմամբ հակամարմիններ

6.000 ֏

503008 Anti-Cardiolipin IgM Կարդիոլիպինի նկատմամբ հակամարմիններ

6.000 ֏

503009 Ascaris lumbricoides IgG Ասկարիդի նկատմամբ հակամարմիններ

6.000 ֏

503010 Giardia lamblia IgG IgM IgA ընդհանուր հակամարմիններ

6.000 ֏

503011 Պեպսինոգեն 1

6.500 ֏

503012 Պեպսինոգեն 2

6.500 ֏

503013 Helicobacter pylori IgG

8.500 ֏

503014 Helicobacter pylori IgM

8.500 ֏

503015 Chl IgG Chlamydia trachomatis IgG

6.000 ֏

503016 Chl IgA Chlamydia trachomatis IgA

6.000 ֏

503017 CMV IgG Cytomegalovirus IgG

6.000 ֏

503018 CMV IgM Cytomegalovirus IgM

6.000 ֏

503019 CMV IgG Avidity Cytomegalovirus IgG ավիդություն

15.000 ֏

503020 Toxo IgG Տոքսոպլազմա գոնդիի IgG

6.000 ֏

503021 Toxo IgM Տոքսոպլազմա գոնդիի IgM

6.000 ֏

503022 Toxo IgG Avidity Տոքսոպլազմա գոնդիի ավիդություն

15.000 ֏

503023 EBV (VCA) IgG Էպշտեյն-Բարր վիրուս կապսիդային IgG

6.000 ֏

503024 EBV (VCA) IgM Էպշտեյն֊֊-Բարր վիրուս կապսիդային IgM

6.000 ֏

503025 EBNA IgG Էպշտեյն-Բարր վիրուս միջուկային IgG

6.000 ֏

503026 Rubella IgG

6.000 ֏

503027 Rubella IgM

6.000 ֏

503028 HSV 1 IgG Հերպես սիմպլեքս վիրուս տիպ 1 IgG

6.000 ֏

503029 HSV 1 IgM Հերպես սիմպլեքս վիրուս տիպ 1 IgM

6.000 ֏

503030 HSV 2 IgG Հերպես սիմպլեքս վիրուս տիպ 2 IgG

6.000 ֏

503031 HSV 2 IgM Հերպես սիմպլեքս վիրուս տիպ 2 IgM

6.000 ֏

503032 VZV IgG Վարիցելա զոստեր վիրուս IgG

6.000 ֏

503033 VZV IgM Վարիցելա զոստեր վիրուս IgM

6.000 ֏

503034 HbsAg Հեպատիտ B մակերեսային հակածին

7.500 ֏

503035 Anti-HCV Հեպատիտ C ընդհանուր հակամարմիններ

7.500 ֏

503036 HIV 1,2 ՄԻԱՎ ընդհանուր հակամարմիններ

5.000 ֏

503037 Syphylis Սիֆիլիսի հարուցիչի նկատմամբ ընդհանուր հակամարմիններ

5.000 ֏

504001 Վիտամին B12

7.500 ֏

504002 Վիտամին D

12.000 ֏

504003 Ֆոլաթթու

7.500 ֏

505001 hCG Մարդու քորիոնային գոնադոտրոպին

6.500 ֏

505002 PAPP-A Հղիության հետ կապված սպիտակուց

8.500 ֏

505003 freehCG Ազատ քորիոնային գոնադոտրոպին

10.000 ֏

505004 AFP Ալֆա-ֆետոպրոտեին

6.000 ֏

505005 E3 Էստրիոլ ազատ

6.000 ֏

506001 TG Թիրեոգլոբուլին

9.000 ֏

506002 hCT Կալցիտոնին

12.000 ֏

506003 AFP Ալֆա-ֆետոպրոտեին

6.000 ֏

506004 hCG Մարդու քորիոնային գոնադոտրոպին

6.500 ֏

506005 Ca 15-3

9.000 ֏

506006 Ca 19-9

9.000 ֏

506007 CEA

9.000 ֏

506008 Ca 125

9.000 ֏

506008-1 HE4 ROMA

9.000 ֏

506009 NSE Նեյրո֊սպեցեֆիկ էնոլազ

8.000 ֏

506010 PSA Շագանակագեղձի բնորոշ հակածին

7.000 ֏

506011 PSA free Շագանակագեղձի բնորոշ ազատ հակածին

7.000 ֏

507001 B-Crosslaps

8.000 ֏

507002 N-MID Osteocalcin

6.500 ֏

508001 Մեզի ընդհանուր հետազոտություն

2.200 ֏

508002 Դեմոդեկոզի հետազոտություն

3.000 ֏

508003 Եղունգի սնկի հետազոտություն

3.000 ֏

508004 Քսուկի ընդհանուր հետազոտություն

3.000 ֏

508005 PAP քսուկ

5.000 ֏

508006 Սպերմոգրամմա

6.000 ֏

601001 Կոագուլոգրամմա

9.000 ֏

601002 Պրոթրոմբին ըստ Կվիկի

1.000 ֏

601003 aPTT Ակտիվացած մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ

2.000 ֏

601004 F Ֆիբրինոգեն

1.500 ֏

601005 INR Միջազգային նորմալիզացված հարաբերություն

1.000 ֏

601006 PI Պրոթրոմբինային գործակից

1.500 ֏

601007 PT Պրոթրոմբինային ժամանակ

1.500 ֏

601008 TT Թրոմբինային ժամանակ

1.500 ֏

601009 LA Գայլախտի հակակոագուլյանտ

5.000 ֏

601010 АТ III Հակաթրոմբին III

5.000 ֏

601011 D-DYM D-դիմեր

8.000 ֏

602001 CK Կրեատինֆոսֆոկինազ

1.000 ֏

602002 Crea Կրեատինին

1.000 ֏

602003 Crea-C Կրեատինինի մաքրում

1.000 ֏

602004 GFR/CKD-EPI Կծիկային ֆիլտրման արագ.

1.000 ֏

602005 UA Միզաթթու

1.500 ֏

602006 UN Միզանյութի ազոտ

1.000 ֏

602007 Urea Միզանյութ

1.500 ֏

602008 ALB Ալբումին

1.500 ֏

602009 TP Ընդհանուր սպիտակուց

1.500 ֏

602010 AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ

1.500 ֏

602011 ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ

1.500 ֏

602012 ALP Հիմնային ֆոսֆատազ

1.500 ֏

602013 GGT Գամմա-գլուտամիլտրանֆերազ

1.500 ֏

602014 Bil-T Ընդհանուր բիլիռուբին

1.000 ֏

602015 Bil-D Ուղղակի բիլիռուբին

1.000 ֏

602016 Bil-Ind Անուղղակի բիլիռուբին

1.000 ֏

602017 Լյարդի փորձեր

9.000 ֏

602018 Բիլիռուբինի ֆրակցիաներ

3.000 ֏

602019 Amyl-T Ընդհանուր ամիլազ

2.000 ֏

602020 Amyl-P Ենթաստամոքսային գեղձի ամիլազ

1.500 ֏

602021 LIP Լիպազ

2.000 ֏

602022 LDH Լակտատդեհիդրոգենազ

1.000 ֏

602023 Lact Կաթնաթթու (լակտատ)

2.000 ֏

602024 Glu Գլյուկոզ

1.000 ֏

602025 FRA Ֆրուկտոզամին

3.000 ֏

602026 Hb-Alc Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին

6.000 ֏

602027 Chol Ընդհանուր խոլեստերին

1.500 ֏

602028 HDL Բարձր խտության լիպոպրոտեիններ

1.500 ֏

602029 LDL Ցածր խտության լիպոպրոտեիններ

1.500 ֏

602030 VLDL Շատ ցածր խտության լիպոպրոտեիններ

1.500 ֏

602031 TG Եռագլիցերիդներ

2.000 ֏

602032 KA Աթերոգենության գործակից

1.000 ֏

602033 Chol Full Լիպիդային շարք

9.000 ֏

602034 Ապոլիպոպրոտեին Ա

4.500 ֏

602035 Ապոլիպոպրոտեին Բ

4.500 ֏

602036 Na Նատրիում

1.500 ֏

602037 K Կալիում

1.500 ֏

602038 Ca Կալցիում

1.500 ֏

602039 Ca+ Կալցիում իոնիզացված

2.000 ֏

602040 Ca+ Կալցիում իոնիզացված K Կալիում Na Նատրիում

5.000 ֏

602041 Mg Մագնեզիում

1.000 ֏

602042 P Ֆոսֆոր

1.000 ֏

602043 Cl Քլորիդներ

1.000 ֏

602044 Fe Երկաթ

2.000 ֏

602045 Transf Տրանսֆերին

3.000 ֏

602046 Transf sat Տրանֆերին սատուրացիա

5.000 ֏

602047 UIBC Երկաթի կլանման չհագեցած կարողություն

1.000 ֏

602048 TIBC Երկաթի կլանման ընդհանուր կարողություն

1.000 ֏

602049 HCY Հոմոցիստեին

10.000 ֏

602050 Քլորիդների կոնցետրացիան քրտինքում

5.000 ֏

603001 ASLO Հակաստրեպտոլիզին

2.000 ֏

603002 CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց

2.000 ֏

603003 CRP-Hs Բարձր զգայունության C-ռեակտիվ սպիտակուց

3.000 ֏

604001 C3 կոմպլեմենտ

3.000 ֏

604002 C4 կոմպլեմենտ

3.000 ֏

604003 IgA Իմունեգլոբուլին А ընդհանուր

3.000 ֏

604004 IgM Իմունեգլոբուլին M ընդհանուր

3.000 ֏

604005 IgG Իմունեգլոբուլին G ընդհանուր

3.000 ֏

604006 Brucell-Tot Բրուցելյոզի ընդհանուր հակամարմիններ

2.000 ֏

604007 Brucell-RB Բրուցելյոզի հակամարմինների տիտր (Ռոզ֊Բենգալ)

2.000 ֏

604008 Brucell-WH Բրուցելյոզի հակամարմինների տիտր(Ռայտ֊֊-Հեդելսոն)

3.000 ֏

605001 ER. Էստրոգենային ռեցեպտորներ

25.000 ֏

605002 PR. Պրոգեստերոնային ռեցեպտորներ

25.000 ֏

605003 Her2/neu

25.000 ֏

605004 ER & PR & Her2/neu

65.000 ֏

605005 Ki 67

25.000 ֏

605006 p53

25.000 ֏

605007 ER & PR & Her2/neu & Ki 67

75.000 ֏

605008 ER & PR & Her2/neu & Ki 67 & p53

85.000 ֏

605009 MSI (MLH1, PMS2,MSH2, MSH6)

50.000 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Էնդոսկոպիկ ծառայություն

1701 Էզոֆագոգաստրոսկոպիա

7.000 ֏

1702 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա

15.000 ֏

1703 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա /անզգայացումով/

37.000 ֏

1704 Ոչ տոտալ կոլոնոսկոպիա

25.000 ֏

1705 Տոտալ կոլոնոսկոպիա

35.000 ֏

1706 Տոտալ կոլոնոսկոպիա /անզգայացումով/

60.000 ֏

1707 Ամբուլատոր պոլիպէկտոմիա կոլոնոսկոպի միջոցով

65.000 ֏

1708 Իլեոսկոպիա

40.000 ֏

1709 Մաքրող հոգնաներ կոլոնոսկոպիայից առաջ

2.000 ֏

1710 Օտար մարմինների հեռացում

100.000 ֏

1711 Թավիկավոր ուռուցքների և բազմաթիվ պոլիպների հեռացում

300.000 ֏