Հերթագրում

Գնացուցակ

Լաբորատոր բաժանմունք

0501 Արյան ընդհանուր անալիզ CBC

4.000 ֏

0502 Լեյկոֆորմուլա

1.200 ֏

Հեմոգլոբին HB

1.000 ֏

0504 Լեյկոցիտներ WBC

1.000 ֏

0505 Տրոմբոցիտներ PLT

1.500 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Էնդոսկոպիկ ծառայություն

1701 Էզոֆագոգաստրոսկոպիա

7.000 ֏

1702 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա

15.000 ֏

1703 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա /անզգայացումով/

37.000 ֏

1704 Ոչ տոտալ կոլոնոսկոպիա

25.000 ֏

1705 Տոտալ կոլոնոսկոպիա

35.000 ֏

1706 Տոտալ կոլոնոսկոպիա /անզգայացումով/

60.000 ֏

1707 Ամբուլատոր պոլիպէկտոմիա կոլոնոսկոպի միջոցով

65.000 ֏

1708 Իլեոսկոպիա

40.000 ֏

1709 Մաքրող հոգնաներ կոլոնոսկոպիայից առաջ

2.000 ֏

1710 Օտար մարմինների հեռացում

100.000 ֏

1711 Թավիկավոր ուռուցքների և բազմաթիվ պոլիպների հեռացում

300.000 ֏

1712 Պոլիպեկտոմիա ստացիոնար պայմաններում

220.000 ֏

1713 Առաջին աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

100.000 ֏

1714 Երկրորդ աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

200.000 ֏

1715 Երրորդ աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

300.000 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Ստոմատոլոգիա

1601 Խորհրդատվություն ամբուլատոր հիվանդներին

5.000 ֏

1602 Ատամի հեռացում

5.000 ֏

1603 Ատամի բարդ հեռացում

10.000 ֏

1604 Իմաստության ատամի հեռացում

10.000 ֏

1605 Պարզ կյուրետաժ

2.000 ֏

1606 Բարդ կյուրետաժ

5.000 ֏

1607 Ապեկեկտոմիա

40.000 ֏

1608 Արմատախողովակների լիցքավորում - 1 արմատախողովակ

7.000 ֏

1609 Արմատախողովակների լիցքավորում - 2 արմատախողովակ

8.000 ֏

1610 Արմատախողովակների լիցքավորում - 3 արմատախողովակ

10.000 ֏

1611 Արմատալիցքի քանդում - 1 արմատախողովակ

15.000 ֏

1612 Արմատալիցքի քանդում - 2 արմատախողովակ

20.000 ֏

1613 Արմատալիցքի քանդում - 3 արմատախողովակ

25.000 ֏

1614 Արմատախողովակների լիցքավորում պերիոդոնտիտի ժամանակ - 1 արմատախողովակ

10.000 ֏

1615 Արմատախողովակների լիցքավորում պերիոդոնտիտի ժամանակ - 2 արմատախողովակ

12.000 ֏

1616 Արմատախողովակների լիցքավորում պերիոդոնտիտի ժամանակ - 3 արմատախողովակ

18.000 ֏

1617 Պլոմբավորում՝ անզգայացման արժեք

1.500 ֏

1618 Պլոմբավորում լուսակարծրացող նյութով

15.000 ֏

1619 Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով

20.000 ֏

1620 Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով և անկերային գամիկի տեղադրումով

25.000 ֏

1621 Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով և ապակե մանրաթելային գամիկի տեղադրումով

30.000 ֏

1622 Ատամնաքարերի հեռացում, Scalling ատամների պրոֆիլակտիկ մաքրում պոլիշի /Polish/ եղանակով

12.000 ֏

1623 Ատամնաքարերի հեռացում, Scalling ատամների պրոֆիլակտիկ մաքրում /Airflow/ եղանակով /2 ծնոտի համար/

15.000 ֏

1624 Ատամների սպիտակեցում

80.000 ֏

1625 Լնդագրպանիկների փակ կյուրետաժ գինգիվիտի բուժում 1 ատամի շրջակայքում

4.000 ֏

1626 Լնդագրպանիկների բաց կյուրետաժ

100.000 ֏

1627 Լնդերի համալիր բուժում

30.000 ֏

1628 Իմպլանտացիա /առանց իմպլանտի արժեքի/

120.000 ֏

1629 Բարդ իմպլանտացիա /առանց իմպլանտի արժեքի/

180.000 ֏

1630 Կամուրջի վերաամրացում

5.000 ֏

1631 Հենակետային ատամի օրթոպեդիկ պսակի մասնատում

2.000 ֏

1632 Ռենտգեն ախտորոշում

1.500 ֏

1633 Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհանուր անզգայացմամբ

120.000 ֏

1901 Ռենտգեն հետազոտություն

1.000 ֏

1902 Ստանդարտ մետաղական շտիֆտ /1 հատ/

2.000 ֏

1903 Ատամնափուտ - կոմպոզիտ

15.000 ֏

1904 Ատամնափուտ - կոսմետիկ

20.000 ֏

1905 Ատամի ներվի հեռացում - 1 արմատ

3.000 ֏

1906 Ատամի ներվի հեռացում - 2-3 արմատ

5.000 ֏

1907 Պերիոդոնտիտ - 1 արմատ

5.000 ֏

1908 Պերիոդոնտիտ - 2-3 արմատ

7.000 ֏

1909 Պերիոստիտ

7.000 ֏

1910 Անզգայացում

1.800 ֏

1911 Ատամի հասարակ հեռացում

3.000 ֏

1912 Ատամի բարդ հեռացում

8.000 ֏

1913 Ատամնաքարերի մաքրում - 1 ծնոտ

8.000 ֏

1914 Ապիկոտոմիա

25.000 ֏

1915 Ալվեոլիտ

5.000 ֏

1916 Ատամնաշապիկի պատրաստում - մետալոկերամիկա (1 հատ)

50.000 ֏

1917 Ատամնաշապիկի պատրաստում - ձուլված ատամ (1 հատ)

20.000 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ բաժանմունք

0651 Սխեմա Ա - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռեզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, սիֆիլիս-RPR, հեպատի B HBsAg, Հեպատիտ C -Abody, ԷՍԳ

24.000 ֏

0652 Սխեմա Բ - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, հեպատիտ C Abody, ԷՍԳ

37.000 ֏

0653 Սխեմա Ց - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, միզաթթու, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ԼԴՀ, ԿԿ, ամիլազա, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, քլորիդներ, պրոթրոպինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, թրոմբինային ժամանակ, սիֆիլիս RPR, հեպատիտ BHBsAg, հեպատիտ C, Abody, C ռեակտիվ սպիտակուց, ԷՍԳ

42.000 ֏

0654 Սխեմա Լ - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, գլյուկոզա, միզանյութ, միզաթթու, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR

12.000 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Սպորտային վնասվածքների և խոշոր հոդերի վիրաբուժության բաժանմունք

Վնասվածքների և օրթոպեդիայի բաժանմունք

601-1 Ախտորոշիչ արթրոսկոպիա; մանր ոսկորների օստեոսինթեզ փակ ռեպոզիցիա; հոդախախտի ուղղում; շյուղի և պտուտակի հեռացում; մատի մուրճիկանման դեֆորմացիայի շտկում; օտար մարմնի հեռացում; բունիոնէկտոմիա և այլն, Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Տեղային անզգայացումով

102.000 ֏

601-2 Ախտորոշիչ արթրոսկոպիա; մանր ոսկորների օստեոսինթեզ փակ ռեպոզիցիա; հոդախախտի ուղղում; շյուղի և պտուտակի հեռացում; մատի մուրճիկանման դեֆորմացիայի շտկում; օտար մարմնի հեռացում; բունիոնէկտոմիա և այլն, Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

120.000 ֏

601-4 Ախտորոշիչ արթրոսկոպիա; մանր ոսկորների օստեոսինթեզ փակ ռեպոզիցիա; հոդախախտի ուղղում; շյուղի և պտուտակի հեռացում; մատի մուրճիկանման դեֆորմացիայի շտկում; օտար մարմնի հեռացում; բունիոնէկտոմիա և այլն, Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Ընդհանուր անզգայացումով

126.000 ֏

611-1 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա; մեդիոպատելյար ծալքի հեռացում; խոնդրոպլաստիկա; ազատ (օտար) մարմինների հեռացում; պորցիալ սինովէկտոմիա; փոքր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Սրունք-թաթային հոդի, ոտնաթաթի շրջանի ջլերի վերականգնում (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի); բուրսէկտոմիա; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա;խոշոր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Տեղային անզգայացումով

216.000 ֏

611-2 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա; մեդիոպատելյար ծալքի հեռացում; խոնդրոպլաստիկա; ազատ (օտար) մարմինների հեռացում; պորցիալ սինովէկտոմիա; փոքր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Սրունք-թաթային հոդի, ոտնաթաթի շրջանի ջլերի վերականգնում (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի); բուրսէկտոմիա; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա;խոշոր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

228.000 ֏

611-4 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա; մեդիոպատելյար ծալքի հեռացում; խոնդրոպլաստիկա; ազատ (օտար) մարմինների հեռացում; պորցիալ սինովէկտոմիա; փոքր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Սրունք-թաթային հոդի, ոտնաթաթի շրջանի ջլերի վերականգնում (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի); բուրսէկտոմիա; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա;խոշոր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Ընդհանուր անզգայացումով

240.000 ֏

611-5 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա; մեդիոպատելյար ծալքի հեռացում; խոնդրոպլաստիկա; ազատ (օտար) մարմինների հեռացում; պորցիալ սինովէկտոմիա; փոքր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Սրունք-թաթային հոդի, ոտնաթաթի շրջանի ջլերի վերականգնում (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի); բուրսէկտոմիա; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա;խոշոր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Զուգորդված անզգայացումով

264.000 ֏

612-2 Խոշոր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով, գիպսային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, արտաքին ապարատների արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային)

306.000 ֏

612-4 Խոշոր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով, գիպսային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, արտաքին ապարատների արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

312.000 ֏

612-5 Խոշոր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով, գիպսային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, արտաքին ապարատների արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

324.000 ֏

621-2 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա (առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում փոքր սեգմենտներից; հնացած դեպքերում մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

300.000 ֏

621-4 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա (առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում փոքր սեգմենտներից; հնացած դեպքերում մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Ընդհանուր անզգայացումով

312.000 ֏

621-5 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա (առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում փոքր սեգմենտներից; հնացած դեպքերում մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Զուգորդված անզգայացումով

324.000 ֏

622-2 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա "Arthrocare"-ի օգտագործմամբ (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի` առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Միաբևեռային հեմիարթրոպլաստիկա; ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

384.000 ֏

622-4 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա "Arthrocare"-ի օգտագործմամբ (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի` առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Միաբևեռային հեմիարթրոպլաստիկա; ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից — Ընդհանուր անզգայացումով

396.000 ֏

622-5 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա "Arthrocare"-ի օգտագործմամբ (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի` առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Միաբևեռային հեմիարթրոպլաստիկա; ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից — Զուգորդված անզգայացումով

408.000 ֏

623-2 Ջլա-կապանային ապարատի վերականգնում; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

408.000 ֏

623-4 Ջլա-կապանային ապարատի վերականգնում; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

420.000 ֏

623-5 Ջլա-կապանային ապարատի վերականգնում; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

432.000 ֏

631-2 Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային կամ բարդացած դեպքերում (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

432.000 ֏

631-4 Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային կամ բարդացած դեպքերում (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

444.000 ֏

631-5 Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային կամ բարդացած դեպքերում (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

456.000 ֏

632-2 Խոշոր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

576.000 ֏

632-4 Խոշոր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

588.000 ֏

632-5 Խոշոր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

600.000 ֏

633-2 Ազդրի, կոնքի, բարդ բազմաբեկոր կոտրվածքներ տեղաշարժով, խոշոր սեգմենտների բաց կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքային մեծ դեֆեկտներով — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

840.000 ֏

633-4 Ազդրի, կոնքի, բարդ բազմաբեկոր կոտրվածքներ տեղաշարժով,խոշոր սեգմենտների բաց կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքային մեծ դեֆեկտներով — Ընդհանուր անզգայացումով

852.000 ֏

633-5 Ազդրի, կոնքի, բարդ բազմաբեկոր կոտրվածքներ տեղաշարժով,խոշոր սեգմենտների բաց կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքային մեծ դեֆեկտներով — Զուգորդված անզգայացումով

864.000 ֏

634-2 Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա ոսկրային կամ ջլային աուտոտրանսպլանտանտի օգտագործումով (առանց նյութերի արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

480.000 ֏

634-4 Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա ոսկրային կամ ջլային աուտոտրանսպլանտանտի օգտագործումով (առանց նյութերի արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

492.000 ֏

634-5 Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա ոսկրային կամ ջլային աուտոտրանսպլանտանտի օգտագործումով (առանց նյութերի արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

504.000 ֏

635-2 Էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի և ոսկրային ցեմենտի արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից անատոմիորեն բարդ զոնաներից — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

564.000 ֏

635-4 Էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի և ոսկրային ցեմենտի արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից անատոմիորեն բարդ զոնաներից — Ընդհանուր անզգայացումով

576.000 ֏

635-5 Էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի և ոսկրային ցեմենտի արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից անատոմիորեն բարդ զոնաներից — Զուգորդված անզգայացումով

588.000 ֏

640-2 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; Ծնկան և այլ հոդերի կապանների վերականգնում; մենիսկի կարում; մոզաիկոպլաստիկա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա (առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

636.000 ֏

640-4 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; Ծնկան և այլ հոդերի կապանների վերականգնում; մենիսկի կարում; մոզաիկոպլաստիկա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա (առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Ընդհանուր անզգայացումով

648.000 ֏

640-5 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; Ծնկան և այլ հոդերի կապանների վերականգնում; մենիսկի կարում; մոզաիկոպլաստիկա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա (առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Զուգորդված անզգայացումով

660.000 ֏

641-2 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա բարդ դեպքերում(առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

816.000 ֏

641-4 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա բարդ դեպքերում(առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Ընդհանուր անզգայացումով

828.000 ֏

641-5 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա բարդ դեպքերում(առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Զուգորդված անզգայացումով

840.000 ֏

642-2 Տոտալ էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

696.000 ֏

642-4 Տոտալ էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

708.000 ֏

642-5 Տոտալ էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

720.000 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության բաժանմունք

Պլաստիկ և էսթետիկ վիրաբուժության բաժանմունք

Կոլոպրոկտոլոգիա - 1-ին պրոկտոլոգիական բաժանմունք

Ընդհանուր պրոկտոլոգիա - 2-րդ պրոկտոլոգիական բաժանմունք

Ընդհանուր վիրաբուժություն

3011 Թարախակույտերի բացում; փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների հեռացում տեղային անզգայացումով

168.000 ֏

3012 Թարախակույտերի բացում; փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների հեռացում ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

210.000 ֏

3013 Թարախակույտերի բացում; փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների հեռացում պերիդուրալ անզգայացումով

228.000 ֏

3014 Թարախակույտերի բացում; փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների հեռացում ընդհանուր անզգայացումով

240.000 ֏

3015 Թարախակույտերի բացում; փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների հեռացում զուգորդված անզգայացումով

258.000 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Անոթային վիրաբուժության բաժանմունք

Վերականգնողական կենտրոն

Անեսթեզիոլոգիայի, վերակենդանացման և վիրահատական բաժանմունք

Ուրոլոգիական բաժանմունք

401-1 Քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով /մինչև 4.000 հարված/ | Անալգեզիայով

204.000 ֏

401-2 Քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով /մինչև 4.000 հարված/|Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

240.000 ֏

401/1 Կրկնակի քարափշրում

120.000 ֏

402-1 Քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով մինչև 18 տարեկան | Անալգեզիայով

120.000 ֏

402-2 Քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով մինչև 18 տարեկան | Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

156.000 ֏

402/2 Կրկնակի քարափշրում

84.000 ֏

403-1 Պերկուտան նեֆրոստոմիա (առանց ստենտի արժեքի); ցիստոսկոպիա; տրոակար /պունկցիոն/ էպիցիստոստոմա; շագանակագեղձի բիոպսիա; միզածորանի ստենտավորում (առանց ստենտի արժեքի); ախտորոշիչ ուրեթերոռենոսկոպիա; ամորձու բիոպսիա; թլպատում և այլ փոքրածավալ ուրոլոգիական վիրահատություններ — Տեղային անզգայացումով

96.000 ֏

403-2 Պերկուտան նեֆրոստոմիա (առանց ստենտի արժեքի); ցիստոսկոպիա; տրոակար /պունկցիոն/ էպիցիստոստոմա; շագանակագեղձի բիոպսիա; միզածորանի ստենտավորում (առանց ստենտի արժեքի); ախտորոշիչ ուրեթերոռենոսկոպիա; ամորձու բիոպսիա; թլպատում և այլ փոքրածավալ ուրոլոգիական վիրահատություններ — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

120.000 ֏

403-3 Պերկուտան նեֆրոստոմիա (առանց ստենտի արժեքի); ցիստոսկոպիա; տրոակար /պունկցիոն/ էպիցիստոստոմա; շագանակագեղձի բիոպսիա; միզածորանի ստենտավորում (առանց ստենտի արժեքի); ախտորոշիչ ուրեթերոռենոսկոպիա; ամորձու բիոպսիա; թլպատում և այլ փոքրածավալ ուրոլոգիական վիրահատություններ — Ընդհանուր անզգայացումով

132.000 ֏

411-1 Օրխէկտոմիա; էպիդիդիմէկտոմիա; վարիկոցելէկտոմիա բաց եղանակով; էնդոսկոպիկ ցիստոլիտոտրիպսիա; փոշտի ռևիզիա; հիդրոցելէկտոմիա; շեքային հիպոսպադիայի ձևավորում; միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում; օպտիկական ուրետրոտոմիա; ուրետրոցիստոսկոպիա միզապարկի, լորձաթաղանթի և ուռուցքի բիոպսիայով; ուրեթերոռենոսկոպիա; սերմնալարի երակների սկլերոթերապիա /առանց դեղորայքի արժեքի/ և 403 կոդի բոլոր բարդ դեպքերը,միզուկի կարունկուլի հեռացում — Տեղային անզգայացումով

240.000 ֏

411-2 Օրխէկտոմիա; էպիդիդիմէկտոմիա; վարիկոցելէկտոմիա բաց եղանակով; էնդոսկոպիկ ցիստոլիտոտրիպսիա; փոշտի ռևիզիա; հիդրոցելէկտոմիա; շեքային հիպոսպադիայի ձևավորում; միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում; օպտիկական ուրետրոտոմիա; ուրետրոցիստոսկոպիա միզապարկի, լորձաթաղանթի և ուռուցքի բիոպսիայով; ուրեթերոռենոսկոպիա; սերմնալարի երակների սկլերոթերապիա /առանց դեղորայքի արժեքի/ և 403 կոդի բոլոր բարդ դեպքերը,միզուկի կարունկուլի հեռացում — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

252.000 ֏

411-3 Օրխէկտոմիա; էպիդիդիմէկտոմիա; վարիկոցելէկտոմիա բաց եղանակով; էնդոսկոպիկ ցիստոլիտոտրիպսիա; փոշտի ռևիզիա; հիդրոցելէկտոմիա; շեքային հիպոսպադիայի ձևավորում; միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում; օպտիկական ուրետրոտոմիա; ուրետրոցիստոսկոպիա միզապարկի, լորձաթաղանթի և ուռուցքի բիոպսիայով; ուրեթերոռենոսկոպիա; սերմնալարի երակների սկլերոթերապիա /առանց դեղորայքի արժեքի/ և 403 կոդի բոլոր բարդ դեպքերը,միզուկի կարունկուլի հեռացում — Պերիդուրալ անզգայացումով

264.000 ֏

411-4 Օրխէկտոմիա; էպիդիդիմէկտոմիա; վարիկոցելէկտոմիա բաց եղանակով; էնդոսկոպիկ ցիստոլիտոտրիպսիա; փոշտի ռևիզիա; հիդրոցելէկտոմիա; շեքային հիպոսպադիայի ձևավորում; միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում; օպտիկական ուրետրոտոմիա; ուրետրոցիստոսկոպիա միզապարկի, լորձաթաղանթի և ուռուցքի բիոպսիայով; ուրեթերոռենոսկոպիա; սերմնալարի երակների սկլերոթերապիա /առանց դեղորայքի արժեքի/ և 403 կոդի բոլոր բարդ դեպքերը,միզուկի կարունկուլի հեռացում — Ընդհանուր անզգայացումով

276.000 ֏

411-5 Օրխէկտոմիա; էպիդիդիմէկտոմիա; վարիկոցելէկտոմիա բաց եղանակով; էնդոսկոպիկ ցիստոլիտոտրիպսիա; փոշտի ռևիզիա; հիդրոցելէկտոմիա; շեքային հիպոսպադիայի ձևավորում; միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում; օպտիկական ուրետրոտոմիա; ուրետրոցիստոսկոպիա միզապարկի, լորձաթաղանթի և ուռուցքի բիոպսիայով; ուրեթերոռենոսկոպիա; սերմնալարի երակների սկլերոթերապիա /առանց դեղորայքի արժեքի/ և 403 կոդի բոլոր բարդ դեպքերը,միզուկի կարունկուլի հեռացում — Զուգորդված անզգայացումով

288.000 ֏

421-2 Սլինգային վիրահատություն /առանց ժապավենի արժեքի/; միզածորանի քարերի հեռացում բաց եղանակով; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի մոնոպոլյար ՏՈՒՌ; նեֆրոստոմա բաց եղանակով; հետորովայնամզային տարածության ռևիզիա և գործողություններ,վարիկոցելէկտոնիա միկրովիրաբուժական եղանակով — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

360.000 ֏

421-3 Սլինգային վիրահատություն /առանց ժապավենի արժեքի/; միզածորանի քարերի հեռացում բաց եղանակով; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի մոնոպոլյար ՏՈՒՌ; նեֆրոստոմա բաց եղանակով; հետորովայնամզային տարածության ռևիզիա և գործողություններ,վարիկոցելէկտոնիա միկրովիրաբուժական եղանակով — Պերիդուրալ անզգայացումով

372.000 ֏

421-4 Սլինգային վիրահատություն / առանց ժապավենի արժեքի/; միզածորանի քարերի հեռացում բաց եղանակով; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի մոնոպոլյար ՏՈՒՌ; նեֆրոստոմա բաց եղանակով; հետորովայնամզային տարածության ռևիզիա և գործողություններ,վարիկոցելէկտոնիա միկրովիրաբուժական եղանակով — Ընդհանուր անզգայացումով

384.000 ֏

421-5 Սլինգային վիրահատություն / առանց ժապավենի արժեքի/; միզածորանի քարերի հեռացում բաց եղանակով; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի մոնոպոլյար ՏՈՒՌ; նեֆրոստոմա բաց եղանակով; հետորովայնամզային տարածության ռևիզիա և գործողություններ,վարիկոցելէկտոնիա միկրովիրաբուժական եղանակով — Զուգորդված անզգայացումով

396.000 ֏

422-2 Շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի ՏՈՒՌ բիպոլյար և լազերային եղանակով — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

468.000 ֏

422-3 Շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի ՏՈՒՌ բիպոլյար և լազերային եղանակով — Պերիդուրալ անզգայացումով

480.000 ֏

422-4 Շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի ՏՈՒՌ բիպոլյար և լազերային եղանակով — Ընդհանուր անզգայացումով

492.000 ֏

431-3 Երիկամի կիստէկտոմիա; առաջնային միզուկի պլաստիկա բաց եղանակով; Շևասյուի վիրահատություն; ավազան միզածորանային սեգմենտի պլաստիկա; միզածորան-միզապարկային բերանակցում; միզապարկ-հեշտոցային խուղակների հատում; բաց ադենոմէկտոմիա; երկկողմանի ուրետերոկուտանեոստոմա, առնանդամի էնդոպրոթեզավորում /առանց էնդոպրոթեզի արժեքի/; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի բիպոլյար կամ լազերային ՏՈՒՌ,պլաստիկ վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների վրա — Պերիդուրալ անզգայացումով

480.000 ֏

431-4 Երիկամի կիստէկտոմիա; առաջնային միզուկի պլաստիկա բաց եղանակով; Շևասյուի վիրահատություն; ավազան միզածորանային սեգմենտի պլաստիկա; միզածորան-միզապարկային բերանակցում; միզապարկ-հեշտոցային խուղակների հատում; բաց ադենոմէկտոմիա; երկկողմանի ուրետերոկուտանեոստոմա, առնանդամի էնդոպրոթեզավորում /առանց էնդոպրոթեզի արժեքի/; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի բիպոլյար կամ լազերային ՏՈՒՌ,պլաստիկ վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների վրա — Ընդհանուր անզգայացումով

492.000 ֏

431-5 Երիկամի կիստէկտոմիա; առաջնային միզուկի պլաստիկա բաց եղանակով; Շևասյուի վիրահատություն; ավազան միզածորանային սեգմենտի պլաստիկա; միզածորան-միզապարկային բերանակցում; միզապարկ-հեշտոցային խուղակների հատում; բաց ադենոմէկտոմիա; երկկողմանի ուրետերոկուտանեոստոմա, առնանդամի էնդոպրոթեզավորում /առանց էնդոպրոթեզի արժեքի/; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի բիպոլյար կամ լազերային ՏՈՒՌ,պլաստիկ վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների վրա — Զուգորդված անզգայացումով

504.000 ֏

432-3 Հասարակ նեֆրէկտոմիա; ադրենալէկտոմիա; հետին միզուկի պլաստիկա բաց եղանակով; երիկամի քարերի հեռացում բաց եղանակով` ավազան-միզածորանային սեգմենտի կոռեկցիայով; միզապարկի դիվերտիկուլէկտոմիա — Պերիդուրալ անզգայացումով

540.000 ֏

432-4 Հասարակ նեֆրէկտոմիա; ադրենալէկտոմիա; հետին միզուկի պլաստիկա բաց եղանակով; երիկամի քարերի հեռացում բաց եղանակով` ավազան-միզածորանային սեգմենտի կոռեկցիայով; միզապարկի դիվերտիկուլէկտոմիա — Ընդհանուր անզգայացումով

552.000 ֏

432-5 Հասարակ նեֆրէկտոմիա; ադրենալէկտոմիա; հետին միզուկի պլաստիկա բաց եղանակով; երիկամի քարերի հեռացում բաց եղանակով` ավազան-միզածորանային սեգմենտի կոռեկցիայով; միզապարկի դիվերտիկուլէկտոմիա — Զուգորդված անզգայացումով

564.000 ֏

441-2 Առաջին կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

540.000 ֏

441-3 Առաջին կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Պերիդուրալ անզգայացումով

552.000 ֏

441-4 Առաջին կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Ընդհանուր անզգայացումով

564.000 ֏

441-5 Առաջին կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Զուգորդված անզգայացումով

576.000 ֏

442-2 Երկրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

660.000 ֏

442-3 Երկրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Պերիդուրալ անզգայացումով

672.000 ֏

442-4 Երկրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Ընդհանուր անզգայացումով

684.000 ֏

442-5 Երկրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Զուգորդված անզգայացումով

696.000 ֏

443-2 Երրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

780.000 ֏

443-3 Երրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Պերիդուրալ անզգայացումով

790.000 ֏

443-4 Երրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Ընդհանուր անզգայացումով

804.000 ֏

443-5 Երրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա — Զուգորդված անզգայացումով

816.000 ֏

444-2 Միզաքարային հիվանդության բարդ դեպքեր (սենդվիչ-թերապիա),հեռահար քարափշրում և պերկուտան , ՈՒՌՍ — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

1.320.000 ֏

444-3 Միզաքարային հիվանդության բարդ դեպքեր (սենդվիչ-թերապիա),հեռահար քարափշրում և պերկուտան , ՈՒՌՍ — Պերիդուրալ անզգայացումով

1.332.000 ֏

444-4 Միզաքարային հիվանդության բարդ դեպքեր (սենդվիչ-թերապիա),հեռահար քարափշրում և պերկուտան , ՈՒՌՍ — Ընդհանուր անզգայացումով

1.344.000 ֏

444-5 Միզաքարային հիվանդության բարդ դեպքեր (սենդվիչ-թերապիա),հեռահար քարափշրում և պերկուտան , ՈՒՌՍ — Զուգորդված անզգայացումով

1.356.000 ֏

445-4 Միզապարկի, շագանակագեղձի արմատական հեռացում — Ընդհանուր անզգայացումով

1.500.000 ֏

445-5 Միզապարկի, շագանակագեղձի արմատական հեռացում — Զուգորդված անզգայացումով

1.600.000 ֏

446-4 Երիկամի արմատական հեռացում,մասնահատում — Ընդհանուր անզգայացումով

720.000 ֏

446-5 Երիկամի արմատական հեռացում,մասնահատում — Զուգորդված անզգայացումով

732.000 ֏

447-4 Ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ; միզասեռական օրգանների կազմավորում այլ հյուսվածքներից; ցիստէկտոմիա բարակ աղիքային ռեզերվուարի ձևավորումով — Ընդհանուր անզգայացումով

2.000.000 ֏

447-5 Ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ; միզասեռական օրգանների կազմավորում այլ հյուսվածքներից; ցիստէկտոմիա բարակ աղիքային ռեզերվուարի ձևավորումով — Զուգորդված անզգայացումով

2.100.000 ֏

451 Ուրոֆլոմետրիա

5.000 ֏

452 Բարդությունների դեպքում պունկցիոն ցիստոստոմիա; նեֆրոստոմիա; ցիստոսկոպիա; ստենտավորում(առանց ստենտի արժեքի)

10.000 ֏

453 Միզապարկի կաթետերիզացիա

10.000 ֏

454 Կավերնոզ պունկցիա

10.000 ֏

455 Ցիստոսկոպիա

15.000 ֏

456 Տրոակար /պունկցիոն/ էպիցիստոստոմա; շագանակագեղձի բիոպսիա

30.000 ֏

457 Հարվածաալիքային թերապիա - 1 սեանսը /2.000 հարված/

30.000 ֏

458 Ֆիբրոցիստոսկոպիա

25.000 ֏

459 Ուրոլոգիական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում ամբուլատոր պայմաններում

80.000 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունք

02000 Կրծքավանդակի օրգանների լուսանցում /ռենտգենոսկոպիա /որոնք կատարվում է սխեմաներով

5.000 ֏

02001 Կրծքավանդակի օրգանների լուսանցում /ռենտգենոսկոպիա/

6.000 ֏

02002 Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենոգրաֆիա 2 պր.

10.000 ֏

02003 Կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա 1պր.

8.000 ֏

02004 Որովայնի խոռոչի լուսանցում + գրաֆիա

10.000 ֏

02005 Որովայնի խոռոչի լուսանցում

6.000 ֏

02006 Ստամոքս աղիքային տրակտի կոնտրաստային հետազոտություն պասաժի դինամիկ հետևմամբ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

15.000 ֏

02007 Գլխի ոսկրերի շրջադիտակային ռենտգենոգրաֆիա 2 պր.

8.000 ֏

02008 Գլխի ոսկրերի հատուկ պրոյեկցիայով ռենտգեն նկարահանում

10.000 ֏

02009 Թուրքական թամբի նշակետային ռենտգեն նկարահանում

6.000 ֏

02010 Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 1պր.

8.000 ֏

02011 Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

10.000 ֏

02013 Ազդրոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2 պր.

10.000 ֏

02014 Սրունքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

10.000 ֏

02015 Ոտնաթաթի ռենտգեն նկարահանում 3 պր.

10.000 ֏

02016 Ոտնաթաթի ռենտգեն նկարահանում 2 պր.

8.000 ֏

02019 Ծնկան հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր

8.000 ֏

02020 Ծնկան հոդի ռենտգեն նկարահանում 3 պր.

10.000 ֏

02021 Սրունք թաթային հոդ 2պր. /մեծ ժապավենով/

8.000 ֏

02022 Սրունք թաթային հոդ 3պր. /մեծ ժապավենով/

10.000 ֏

02023 Կրունկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր./փոքր ժապավենով/

5.000 ֏

02024 Կրունկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր./մեծ ժապավենով/

8.000 ֏

02025 Բազկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

02026 Նախաբազկի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

02027 Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն 3պր.

10.000 ֏

02028 Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն 2պր.

6.000 ֏

02029 Ուսային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

02030 Ուսային հոդի ռենտգեն նկարահանում 3պր.

10.000 ֏

02031 Արմնկային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

02032 Ճաճանչ -դաստակային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

6.000 ֏

02033 Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն նկարահանում

6.000 ֏

02034 Քթի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում

5.000 ֏

02035 Միզուղիների շրջադիտակային ռենտգեն նկարահանում

8.000 ֏

02036 Միզապարկի կոնտրաստային հետազոտություն /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

15.000 ֏

020037 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

02038 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

10.000 ֏

02039 Ողնաշարի գոտկային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

10.000 ֏

02040 Ողնաշարի պոչուկային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

6.000 ֏

02041 Ողնաշարի 1 հատվածի ռենտգեն հետազոտություն ֆունկցիոնալ պրոբաներով 1 ժապավենի օգտագործումով

10.000 ֏

02042 Ողնաշարի 1 հատվածի ռենտգեն հետազոտություն ֆունկցիոնալ պրոբաներով 2 ժապավենի օգտագործումով

15.000 ֏

02043 Ողնաշարի ռենտգեն նկարահանում ամբողջ երկայնքով

25.000 ֏

02045 Իրիգոգրաֆիա-Հաստ աղու կրկնակի կոնտրաստավորմամբ հետազոտություն (Baso բարիումի կախույթ+օդ) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /

20.000 ֏

02046 Ֆիստուլոգրաֆիա կոնտրաստանյութով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

20.000 ֏

02047 Արտազատական (Էքսկրետոր) ուրոգրաֆիա /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

35.000 ֏

02048 Արգանդի փողերի ռենտգեն կոնտրաստային հետազոտություն(հիստերոսալպինգոգրաֆիա) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

30.000 ֏

02049 Հետադարձ միզածորան - ավազանային կոնտրաստային հետազոտություն(ռետրոգրադ պիելոուրետրոգրաֆիա) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

20.000 ֏

02050 Ռետրոգրադ պանկրեատոխոլանգիոգրաֆիա (Հկղթ)

25.000 ֏

02051 RE Ժապավենի վերծանում

3.000 ֏

02052 Ճառագայթային հետազոտության ժապավենի տրամադրում

3.000 ֏

03001 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 1 հատվածի հետազոտում

40.000 ֏

03002 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 1 հատվածի հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /

70.000 ֏

03003 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 2 հատվածի հետազոտում

55.000 ֏

03004 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 2 հատվածի հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /

85.000 ֏

03005 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 3 և ավելի հատվածների հետազոտում

65.000 ֏

03006 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 3 և ավելի հատվածների հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /

95.000 ֏

03007 Քթի հարակից խոռոչների համակարգչային տոմոգրաֆիա, թոքերի համակարգչային տոմոգրաֆիա

20.000 ֏

03008 Ակնակապիճների, ակնագնդերի և հետբուլբար տարածության համակարգչային տոմոգրաֆիա

20.000 ֏

03009 Հոդերի համակարգչային տոմոգրաֆիա կամ այլ պարզ դեպքեր /այդ թվում կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա COVID 19 համաճարակով պայմանավորված/

30.000 ֏

03010 Մարսողական համակարգի հետազոտություն PEROS կոնտրաստավորմամբ

55.000 ֏

03011 Մարսողական համակարգի ստորին բաժինների հետազոտություն PERRECTUM կոնտրաստավորմամբ

70.000 ֏

03012 KT Ժապավենի և դիսկի վերծանում և նկարագրություն

20.000 ֏

03013 Ճառագայթային հետազոտության ժապավենի տրամադրում

3.000 ֏

01001 Գլխուղեղի ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

01002 Հիպոֆիզի ՄՌ հետազոտություն

25.000 ֏

01003 Հիպոֆիզի ՄՌ հետազոտություն +կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

65.000 ֏

01004 Քթի հարակից խոռոչների ՄՌ հետազոտություն

40.000 ֏

01005 Գլխուղեղի ՄՌ հետազոտություն+ կոնտրաստ պերֆուզիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

01006 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

01007 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՄՌ հետազոտություն + կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

01008 Ողնաշարի մեկ հատվածի ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

01009 Ողնաշարի երկու հատվածի ՄՌ հետազոտություն

100.000 ֏

01010 Ողնաշարի երեք հատվածի ՄՌ հետազոտություն

140.000 ֏

01011 Սրբոսկրի ՄՌ հետազոտություն

50.000 ֏

01012 Որովայնի խոռոչի բիլիար (լյարդ,լեղապարկ,ենթաստամոքսային գեղձ,փայծախ) համակարգի ՄՌ հետազոտություն խոլեանգիոգրաֆիա

60.000 ֏

01013 Որովայնի խոռոչի բիլիար (լյարդ,լեղապարկ,ենթաստամոքսային գեղձ,փայծախ) համակարգի ՄՌ հետազոտություն խոլեանգիոգրաֆիա+ կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

01014 Միզային համակարգի (երիկամ,մակերիկամներ,միզածորաններ, միզապարկ) ՄՌ հետազոտություն ուոոգրաֆիա

60.000 ֏

01015 Միզային համակարգի(երիկամ,մակերիկամներ,միզածորաններ,միզապարկ) ՄՌ հետազոտություն ուրոգրաֆիա+կոնտրաս /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

01016 Փոքր կոնքի ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

01017 Փոքր կոնքի ՄՌ հետազոտություն+կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

01018 Մեկ հոդի ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

01019 Երկու հոդի ՄՌ հետազոտություն

100.000 ֏

01020 Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՄՌ հետազոտություն

70.000 ֏

01021 Օնկոսկրինինգ

80.000 ֏

01022 Օնկոսկրինինգ + 1հատվածի ՄՌ հետազոտություն + կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

140.000 ֏

01023 MRT Ժապավենի և դիսկի վերծանում և նկարագրություն

20.000 ֏

01024 Կրծքագեղձի ՄՌ հետազոտություն +կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

50.000 ֏

01025 Ճառագայթային հետազոտության ժապավենի տրամադրում

3.000 ֏

Տեսնել բոլոր գները

Հերթագրում