Հերթագրում

Ստոմատոլոգիա

 

1601 Խորհրդատվություն ամբուլատոր հիվանդներին

5.000 ֏

 

1602 Ատամի հեռացում

5.000 ֏

 

1603 Ատամի բարդ հեռացում

10.000 ֏

 

1604 Իմաստության ատամի հեռացում

10.000 ֏

 

1605 Պարզ կյուրետաժ

2.000 ֏

 

1606 Բարդ կյուրետաժ

5.000 ֏

 

1607 Ապեկեկտոմիա

40.000 ֏

 

1608 Արմատախողովակների լիցքավորում - 1 արմատախողովակ

7.000 ֏

 

1609 Արմատախողովակների լիցքավորում - 2 արմատախողովակ

8.000 ֏

 

1610 Արմատախողովակների լիցքավորում - 3 արմատախողովակ

10.000 ֏

 

1611 Արմատալիցքի քանդում - 1 արմատախողովակ

15.000 ֏

 

1612 Արմատալիցքի քանդում - 2 արմատախողովակ

20.000 ֏

 

1613 Արմատալիցքի քանդում - 3 արմատախողովակ

25.000 ֏

 

1614 Արմատախողովակների լիցքավորում պերիոդոնտիտի ժամանակ - 1 արմատախողովակ

10.000 ֏

 

1615 Արմատախողովակների լիցքավորում պերիոդոնտիտի ժամանակ - 2 արմատախողովակ

12.000 ֏

 

1616 Արմատախողովակների լիցքավորում պերիոդոնտիտի ժամանակ - 3 արմատախողովակ

18.000 ֏

 

1617 Պլոմբավորում՝ անզգայացման արժեք

1.500 ֏

 

1618 Պլոմբավորում լուսակարծրացող նյութով

15.000 ֏

 

1619 Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով

20.000 ֏

 

1620 Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով և անկերային գամիկի տեղադրումով

25.000 ֏

 

1621 Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով և ապակե մանրաթելային գամիկի տեղադրումով

30.000 ֏

 

1622 Ատամնաքարերի հեռացում, Scalling ատամների պրոֆիլակտիկ մաքրում պոլիշի /Polish/ եղանակով

12.000 ֏

 

1623 Ատամնաքարերի հեռացում, Scalling ատամների պրոֆիլակտիկ մաքրում /Airflow/ եղանակով /2 ծնոտի համար/

15.000 ֏

 

1624 Ատամների սպիտակեցում

80.000 ֏

 

1625 Լնդագրպանիկների փակ կյուրետաժ գինգիվիտի բուժում 1 ատամի շրջակայքում

4.000 ֏

 

1626 Լնդագրպանիկների բաց կյուրետաժ

100.000 ֏

 

1627 Լնդերի համալիր բուժում

30.000 ֏

 

1628 Իմպլանտացիա /առանց իմպլանտի արժեքի/

120.000 ֏

 

1629 Բարդ իմպլանտացիա /առանց իմպլանտի արժեքի/

180.000 ֏

 

1630 Կամուրջի վերաամրացում

5.000 ֏

 

1631 Հենակետային ատամի օրթոպեդիկ պսակի մասնատում

2.000 ֏

 

1632 Ռենտգեն ախտորոշում

1.500 ֏

 

1633 Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհանուր անզգայացմամբ

120.000 ֏

 

1901 Ռենտգեն հետազոտություն

1.000 ֏

 

1902 Ստանդարտ մետաղական շտիֆտ /1 հատ/

2.000 ֏

 

1903 Ատամնափուտ - կոմպոզիտ

15.000 ֏

 

1904 Ատամնափուտ - կոսմետիկ

20.000 ֏

 

1905 Ատամի ներվի հեռացում - 1 արմատ

3.000 ֏

 

1906 Ատամի ներվի հեռացում - 2-3 արմատ

5.000 ֏

 

1907 Պերիոդոնտիտ - 1 արմատ

5.000 ֏

 

1908 Պերիոդոնտիտ - 2-3 արմատ

7.000 ֏

 

1909 Պերիոստիտ

7.000 ֏

 

1910 Անզգայացում

1.800 ֏

 

1911 Ատամի հասարակ հեռացում

3.000 ֏

 

1912 Ատամի բարդ հեռացում

8.000 ֏

 

1913 Ատամնաքարերի մաքրում - 1 ծնոտ

8.000 ֏

 

1914 Ապիկոտոմիա

25.000 ֏

 

1915 Ալվեոլիտ

5.000 ֏

 

1916 Ատամնաշապիկի պատրաստում - մետալոկերամիկա (1 հատ)

50.000 ֏

 

1917 Ատամնաշապիկի պատրաստում - ձուլված ատամ (1 հատ)

20.000 ֏

Հերթագրում