Հերթագրում

Ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունք

 

02000 Կրծքավանդակի օրգանների լուսանցում /ռենտգենոսկոպիա /որոնք կատարվում է սխեմաներով

5.000 ֏

 

02001 Կրծքավանդակի օրգանների լուսանցում /ռենտգենոսկոպիա/

6.000 ֏

 

02002 Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենոգրաֆիա 2 պր.

10.000 ֏

 

02003 Կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա 1պր.

8.000 ֏

 

02004 Որովայնի խոռոչի լուսանցում + գրաֆիա

10.000 ֏

 

02005 Որովայնի խոռոչի լուսանցում

6.000 ֏

 

02006 Ստամոքս աղիքային տրակտի կոնտրաստային հետազոտություն պասաժի դինամիկ հետևմամբ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

15.000 ֏

 

02007 Գլխի ոսկրերի շրջադիտակային ռենտգենոգրաֆիա 2 պր.

8.000 ֏

 

02008 Գլխի ոսկրերի հատուկ պրոյեկցիայով ռենտգեն նկարահանում

10.000 ֏

 

02009 Թուրքական թամբի նշակետային ռենտգեն նկարահանում

6.000 ֏

 

02010 Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 1պր.

8.000 ֏

 

02011 Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

10.000 ֏

 

02013 Ազդրոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2 պր.

10.000 ֏

 

02014 Սրունքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

10.000 ֏

 

02015 Ոտնաթաթի ռենտգեն նկարահանում 3 պր.

10.000 ֏

 

02016 Ոտնաթաթի ռենտգեն նկարահանում 2 պր.

8.000 ֏

 

02019 Ծնկան հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր

8.000 ֏

 

02020 Ծնկան հոդի ռենտգեն նկարահանում 3 պր.

10.000 ֏

 

02021 Սրունք թաթային հոդ 2պր. /մեծ ժապավենով/

8.000 ֏

 

02022 Սրունք թաթային հոդ 3պր. /մեծ ժապավենով/

10.000 ֏

 

02023 Կրունկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր./փոքր ժապավենով/

5.000 ֏

 

02024 Կրունկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր./մեծ ժապավենով/

8.000 ֏

 

02025 Բազկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

 

02026 Նախաբազկի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

 

02027 Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն 3պր.

10.000 ֏

 

02028 Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն 2պր.

6.000 ֏

 

02029 Ուսային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

 

02030 Ուսային հոդի ռենտգեն նկարահանում 3պր.

10.000 ֏

 

02031 Արմնկային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

 

02032 Ճաճանչ -դաստակային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

6.000 ֏

 

02033 Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն նկարահանում

6.000 ֏

 

02034 Քթի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում

5.000 ֏

 

02035 Միզուղիների շրջադիտակային ռենտգեն նկարահանում

8.000 ֏

 

02036 Միզապարկի կոնտրաստային հետազոտություն /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

15.000 ֏

 

020037 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

8.000 ֏

 

02038 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

10.000 ֏

 

02039 Ողնաշարի գոտկային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

10.000 ֏

 

02040 Ողնաշարի պոչուկային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.

6.000 ֏

 

02041 Ողնաշարի 1 հատվածի ռենտգեն հետազոտություն ֆունկցիոնալ պրոբաներով 1 ժապավենի օգտագործումով

10.000 ֏

 

02042 Ողնաշարի 1 հատվածի ռենտգեն հետազոտություն ֆունկցիոնալ պրոբաներով 2 ժապավենի օգտագործումով

15.000 ֏

 

02043 Ողնաշարի ռենտգեն նկարահանում ամբողջ երկայնքով

25.000 ֏

 

02045 Իրիգոգրաֆիա-Հաստ աղու կրկնակի կոնտրաստավորմամբ հետազոտություն (Baso բարիումի կախույթ+օդ) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /

20.000 ֏

 

02046 Ֆիստուլոգրաֆիա կոնտրաստանյութով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

20.000 ֏

 

02047 Արտազատական (Էքսկրետոր) ուրոգրաֆիա /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

35.000 ֏

 

02048 Արգանդի փողերի ռենտգեն կոնտրաստային հետազոտություն(հիստերոսալպինգոգրաֆիա) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

30.000 ֏

 

02049 Հետադարձ միզածորան - ավազանային կոնտրաստային հետազոտություն(ռետրոգրադ պիելոուրետրոգրաֆիա) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

20.000 ֏

 

02050 Ռետրոգրադ պանկրեատոխոլանգիոգրաֆիա (Հկղթ)

25.000 ֏

 

02051 RE Ժապավենի վերծանում

3.000 ֏

 

02052 Ճառագայթային հետազոտության ժապավենի տրամադրում

3.000 ֏

 

03001 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 1 հատվածի հետազոտում

40.000 ֏

 

03002 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 1 հատվածի հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /

70.000 ֏

 

03003 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 2 հատվածի հետազոտում

55.000 ֏

 

03004 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 2 հատվածի հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /

85.000 ֏

 

03005 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 3 և ավելի հատվածների հետազոտում

65.000 ֏

 

03006 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 3 և ավելի հատվածների հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /

95.000 ֏

 

03007 Քթի հարակից խոռոչների համակարգչային տոմոգրաֆիա, թոքերի համակարգչային տոմոգրաֆիա

20.000 ֏

 

03008 Ակնակապիճների, ակնագնդերի և հետբուլբար տարածության համակարգչային տոմոգրաֆիա

20.000 ֏

 

03009 Հոդերի համակարգչային տոմոգրաֆիա կամ այլ պարզ դեպքեր /այդ թվում կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա COVID 19 համաճարակով պայմանավորված/

30.000 ֏

 

03010 Մարսողական համակարգի հետազոտություն PEROS կոնտրաստավորմամբ

55.000 ֏

 

03011 Մարսողական համակարգի ստորին բաժինների հետազոտություն PERRECTUM կոնտրաստավորմամբ

70.000 ֏

 

03012 KT Ժապավենի և դիսկի վերծանում և նկարագրություն

20.000 ֏

 

03013 Ճառագայթային հետազոտության ժապավենի տրամադրում

3.000 ֏

 

01001 Գլխուղեղի ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

 

01002 Հիպոֆիզի ՄՌ հետազոտություն

25.000 ֏

 

01003 Հիպոֆիզի ՄՌ հետազոտություն +կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

65.000 ֏

 

01004 Քթի հարակից խոռոչների ՄՌ հետազոտություն

40.000 ֏

 

01005 Գլխուղեղի ՄՌ հետազոտություն+ կոնտրաստ պերֆուզիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

 

01006 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

 

01007 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՄՌ հետազոտություն + կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

 

01008 Ողնաշարի մեկ հատվածի ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

 

01009 Ողնաշարի երկու հատվածի ՄՌ հետազոտություն

100.000 ֏

 

01010 Ողնաշարի երեք հատվածի ՄՌ հետազոտություն

140.000 ֏

 

01011 Սրբոսկրի ՄՌ հետազոտություն

50.000 ֏

 

01012 Որովայնի խոռոչի բիլիար (լյարդ,լեղապարկ,ենթաստամոքսային գեղձ,փայծախ) համակարգի ՄՌ հետազոտություն խոլեանգիոգրաֆիա

60.000 ֏

 

01013 Որովայնի խոռոչի բիլիար (լյարդ,լեղապարկ,ենթաստամոքսային գեղձ,փայծախ) համակարգի ՄՌ հետազոտություն խոլեանգիոգրաֆիա+ կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

 

01014 Միզային համակարգի (երիկամ,մակերիկամներ,միզածորաններ, միզապարկ) ՄՌ հետազոտություն ուոոգրաֆիա

60.000 ֏

 

01015 Միզային համակարգի(երիկամ,մակերիկամներ,միզածորաններ,միզապարկ) ՄՌ հետազոտություն ուրոգրաֆիա+կոնտրաս /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

 

01016 Փոքր կոնքի ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

 

01017 Փոքր կոնքի ՄՌ հետազոտություն+կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

85.000 ֏

 

01018 Մեկ հոդի ՄՌ հետազոտություն

60.000 ֏

 

01019 Երկու հոդի ՄՌ հետազոտություն

100.000 ֏

 

01020 Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՄՌ հետազոտություն

70.000 ֏

 

01021 Օնկոսկրինինգ

80.000 ֏

 

01022 Օնկոսկրինինգ + 1հատվածի ՄՌ հետազոտություն + կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

140.000 ֏

 

01023 MRT Ժապավենի և դիսկի վերծանում և նկարագրություն

20.000 ֏

 

01024 Կրծքագեղձի ՄՌ հետազոտություն +կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/

50.000 ֏

 

01025 Ճառագայթային հետազոտության ժապավենի տրամադրում

3.000 ֏

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

 

02500 Սոնոգրաֆիա արտաժամյա

10.000 ֏

 

02501 Սոնոգրաֆիա - ներքին օրգանների

10.000 ֏

 

02502 Սոնոգրաֆիա - վահանաձև գեղձի

8.000 ֏

 

02503 Սոնոգրաֆիա - վահանաձև գեղձի և ներքին օրգանների

13.000 ֏

 

02504 Սոնոգրաֆիա - փոշտի օրգանների

10.000 ֏

 

02505 Սոնոգրաֆիա - փոշտի և ներքին օրգանների

15.000 ֏

 

02506 Սոնոգրաֆիա - կրծքագեղձի

10.000 ֏

 

02507 Սոնոգրաֆիա - կրծքագեղձի և ներքին օրգանների

15.000 ֏

ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

0 ֏

 

02508 Վերին վերջույթներ,ստորին վերջույթներ,բրախիոցեֆալ անոթներ,պտղի դոպլեր հետազոտություն

15.000 ֏

 

02509 Վերին և ստորին վերջույթներ

25.000 ֏

 

02510 Վերին,ստորին վերջույթներ,բրախիոցեֆալ անոթներ

30.000 ֏

 

02511 Որովայնի խոռոչի անոթներ

15.000 ֏

ՀՈԴԵՐԻ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

 

02512 Սոնոգրաֆիա- զույգ խոշոր հոդերի

10.000 ֏

 

02513 Սոնոգրաֆիա - մանր հոդերի

8.000 ֏

 

02514 Սոնոգրաֆիա - 2 տարբեր հոդերի միաժամանակ

15.000 ֏

Հերթագրում