Հերթագրում

Լաբորատոր բաժանմունք

 

0501 Արյան ընդհանուր անալիզ CBC

4.000 ֏

 

0502 Լեյկոֆորմուլա

1.200 ֏

Հեմոգլոբին HB

1.000 ֏

 

0504 Լեյկոցիտներ WBC

1.000 ֏

 

0505 Տրոմբոցիտներ PLT

1.500 ֏

Հերթագրում