Հերթագրում

Կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ բաժանմունք

 

0651 Սխեմա Ա - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռեզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, սիֆիլիս-RPR, հեպատի B HBsAg, Հեպատիտ C -Abody, ԷՍԳ

24.000 ֏

 

0652 Սխեմա Բ - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, հեպատիտ C Abody, ԷՍԳ

37.000 ֏

 

0653 Սխեմա Ց - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, միզաթթու, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ԼԴՀ, ԿԿ, ամիլազա, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, քլորիդներ, պրոթրոպինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, թրոմբինային ժամանակ, սիֆիլիս RPR, հեպատիտ BHBsAg, հեպատիտ C, Abody, C ռեակտիվ սպիտակուց, ԷՍԳ

42.000 ֏

 

0654 Սխեմա Լ - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, գլյուկոզա, միզանյութ, միզաթթու, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR

12.000 ֏

Ընդհանուր հիվանդանոցային ծառայություններ, խորհրդատվություններ

0 ֏

 

0001 Բժիշկ-մասնագետի խորհրդատվություն

10.000 ֏

 

0002 Բժշկական գիտությունների դոկտորի, պրոֆեսորի առաջնային խորհրդատվություն

10.000 ֏

 

0003 Բաժանմունքի վարիչի, դոցենտի, բժշկական գիտությունների թեկնածուի առաջնային խորհրդատվություն

10.000 ֏

 

0004 Բ.Գ.Դ., պրոֆեսորի, բաժանմունքի վարիչի, դոցենտի. Բ.Գ.Թ. Կրկնակի խորհրդատվություն

10.000 ֏

 

0005 Բժիշկ-մասնագետի կրկնակի խորհրդատվություն

6.500 ֏

 

0006 Այլ հիվանդանոցից հրավիրված բժիշկ-մասնագետի խորհրդատվություն

15.000 ֏

Կոնսերվատիվ բուժում ստացիոնարում /1օրը, ներառյալ դեղորայքի արժեքը 4000 ՀՀ դրամի սահմանում/

0 ֏

 

0007 Կոնսերվատիվ բուժում ստացիոնարում /1օրը, ներառյալ դեղորայքի արժեքը 4000 ՀՀ դրամի սահմանում/

20.000 ֏

 

0008 Վերակենդանացման բաժանմունքում յուրաքանչյուր օրվա համար /1օրը, ներառյալ դեղորայքի արժեքը 9000 ՀՀ դրամի սահմանում/

30.000 ֏

 

0009 Ապահովագրված հիվանդների խորհրդատվություն և բուժում / առանց դեղորայքի արժեքի/

15.000 ֏

 

0010 Ողնաշարային անզգայացում

10.000 ֏

 

0011 Էպիդուրալ անզգայացում

20.000 ֏

 

0012 Ընդհանուր անզգայացում

15.000 ֏

 

0013 Կենտրոնական երակի կատետրիզացիա

20.000 ֏

 

1100 Բուժում խորհրդատվությունից հետո /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

10.000 ֏

 

1100-1 Կրկնակի խորհրդատվություն /սկզբնական խորհրդատվությունից 15 օր հետո 2 ամսյա ժամկետում/

5.000 ֏

15 օրյա ժամկետում միայն խորհրդատվությունը անվճար է

0 ֏

2 ամիս հետո խորհրդատվությունը վճարվում է առաջնային խորհրդատվության վճարման չափով

10.000 ֏

ՈւԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

 

1101 "Aloka" սոնոգրաֆով

10.000 ֏

 

1102 Էխոկարդիոգրաֆիա

10.000 ֏

 

1103 Տրանսվագինալ

10.000 ֏

 

1104 Ֆոլիկուլոմետրիա

3.500 ֏

 

1105 Պտղի սոնոգրաֆիա

10.000 ֏

ԷԿԳ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1106 Էլեկտրոկարդիոգրամմա

4.000 ֏

 

1106-2 Հոլտեր-մոնիթորինգ

15.000 ֏

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1107 Ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների բուժում / առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

20.000 ֏

ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1108 Ամբուլատոր սրտային և հիպերտոնիկ հիվանդությունների բուժում / առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

20.000 ֏

 

1109 Ստացիոնար սրտային և հիպերտոնիկ հիվանդությունների բուժում / առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

20.000 ֏

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1110 Մաշկային հիվանդությունների բուժում / առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

30.000 ֏

 

1111 Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում

40.000 ֏

 

1112 Շականակագեղձի բորբոքային պրոցեսի բուժում

75.000 ֏

ՊՈՒԼՄԱՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1114-2 Սպիրոմետրիա (MIR)

10.000 ֏

 

1114-3 Սպիրոմետրիա բրոնխոլայնիչ թեստով

15.000 ֏

 

1115 Թոքային պաթոլոգիայով հիվանդությունների առաջնակի խորհրդատվություն բուժումով /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

20.000 ֏

 

1116 Նեբուլայզերային թերապիա /1օր/

1.000 ֏

 

1117 Ռեսպիրատոր պոլիգրաֆիա

45.000 ֏

 

1118 CPAP թերապիա /1օր/

3.000 ֏

 

1119 Պուլսօքսիմետրիա

2.000 ֏

ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1120 Բժիշկ ալերգոլոգի խորհրդատվություն

10.000 ֏

 

1121 Ալերգոլոգիական հիվանդությունների բուժում / առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

20.000 ֏

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1122 Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների բուժում /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

20.000 ֏

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1123 Էնդոկրին հիվանդությունների բուժում /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

20.000 ֏

ՊԱԹՈՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

ՑԻՏՈԼՈԳԻԱ

0 ֏

 

0801 Քսուկ-դրոշմվածք, քերուկ /նաև PAP smear/ արտադրուկներ

6.500 ֏

 

0802 Սպերմոգրամմա

7.000 ֏

 

0803 Օրվա մեզ, լվացման ջրեր

7.000 ֏

 

0804 Պունկտատներ, բիոպտատներ, ասպիրատներ /նաև արգանդի խոռոչից/

7.000 ֏

ՀԻՍՏՈԼՈԳԻԱ

0 ֏

 

0805 Բիոպսիայի նմուշներ

12.000 ֏

 

0806 Վիրահատական նյութը փոքր ծավալով

12.000 ֏

 

0807 Վիրահատական նյութը կապված մեծ ծավալով հետազոտության հետ /ուռուցքներ լիմֆատիկ հանգույցների հետ, արմատահանված արգանդ հավելումներով/

15.000 ֏

 

0808 Վիրահատական նյութը 2 և ավելի օրգաններով /համակցված վիրահատություններ/

20.000 ֏

ԷՔՍՊՐԵՍ-ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ

0 ֏

 

0809 Բջջաբանական հետազոտություններ

5.000 ֏

 

0810 Հյուսվածքաբանական հետազոտություններ

8.000 ֏

ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱԹՈՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

 

081100 Հյուսվածքաբանական հետազոտություններ

15.000 ֏

 

081101 Մաշկային հյուսվածքների հյուսվածքաբանական հետազոտություն

20.000 ֏

 

081102 Ոսկրային հյուսվածք և գոյացություններ

20.000 ֏

 

081103 Լյարդի դիֆուզ ախտահարում / հեպատիտ ցիռոզ/

35.000 ֏

 

081104 Տղամարդկային անպտղության գնահատումը ամորձիների բիոպտատով

30.000 ֏

 

081105 Բջջաբանական հետազոտություններ

7.000 ֏

 

081106 Հեղուկների բջջաբանական հետազոտություն

10.000 ֏

ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0 ֏

 

0701 Քթի,ականջի և այլ քսուքների

9.000 ֏

 

0702 Խորխի, թոքային պունկտատի

9.000 ֏

 

0703 Կրծքի կաթի

9.000 ֏

 

0704 Կղանքի, մեզի, արյան պաթոգեն միկրոֆլորայի

9.000 ֏

 

0705 Մեզի

9.000 ֏

 

0706 Հեշտոցի, ուրետրայի արտադրության

9.000 ֏

 

0707 Շականակագեղձի արտադրության, էյակուլյատի

9.000 ֏

 

0708 Թարախային օջախի արտադրության

9.000 ֏

 

0709 Դիսբակտերիոզ

13.000 ֏

 

0710 Արյան ստերիլության, հեմոկուլտուրայի

9.000 ֏

 

0711 Կղանքի, մեզի, արյան երսինիոզ

13.000 ֏

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

0 ֏

 

1201 Նյարդաբանի խորհրդատվություն բուժումով

20.000 ֏

 

1202 Նյարդաակնաբանի զննում

10.000 ֏

 

1203 Բուժական բլոկադաներ (առանց դեղորայքի և բժշկական պարագաների)

10.000 ֏

 

1204 Նյարդաբանի խորհրդատվություն

10.000 ֏

 

1205 Բժշկի առաջնային զննում

10.000 ֏

 

1206 Բժշկի երկրորդային զննում

6.000 ֏

 

1207 Մանուալ թերապիայի մեկ սեանս

10.000 ֏

 

1208 Հիվանդի ամբուլատոր բուժում (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 1- ից 7օր տևողությամբ

25.000 ֏

 

1209 Հիվանդի ամբուլատոր բուժում (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 8- ից 14 օր տևողությամբ

45.000 ֏

 

1210 Հիվանդի ամբուլատոր բուժում (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 15- ից 30 օր տևողությամբ

90.000 ֏

 

1211 Հիվանդի ստացիոնար բուժում (1 օրը, ներառյալ դեղորայքի արժեքը 4000 ՀՀ դրամի սահմանում )

20.000 ֏

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

0 ֏

 

1702 Էզոֆագոգաստրոդուդենսկոպիա

15.000 ֏

 

1703 Էզոֆագոգաստրոդուդենսկոպիա /անզգայացումով/

37.000 ֏

 

1704 Ոչ տոտալ կոլոնոսկոպիա

25.000 ֏

 

1705 Տոտալ կոլոնոսկոպիա

35.000 ֏

 

1706 Տոտալ կոլոնոսկոպիա /անզգայացումով/

60.000 ֏

 

1707 Ամբուլատոր պոլիպէկտոմիա կոլոնոսկոպի միջոցով

65.000 ֏

 

1708 Իլեոսկոպիա

40.000 ֏

 

1709 Մաքրող հոգնաներ կոլոնոսկոպիայից առաջ

2.000 ֏

 

1710 Օտար մարմինների հեռացում

100.000 ֏

 

1711 Թավիկավոր ուռուցքների և բազմաթիվ պոլիպների հեռացում

300.000 ֏

 

1712 Պոլիպեկտոմիա ստացիոնար պայմաններում

220.000 ֏

 

1713 Առաջին աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

100.000 ֏

 

1714 Երկրորդ աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

200.000 ֏

 

1715 Երրորդ աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

300.000 ֏

 

1716 Ընդհանուր անզգայացմամբ միաժամանակ իրականացվող գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա հետազոտություն

70.000 ֏

Հերթագրում