Հերթագրում

Կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ բաժանմունք

 

0651 Սխեմա Ա - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռեզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, սիֆիլիս-RPR, հեպատի B HBsAg, Հեպատիտ C -Abody, ԷՍԳ

24.000 ֏

 

0652 Սխեմա Բ - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, հեպատիտ C Abody, ԷՍԳ

37.000 ֏

 

0653 Սխեմա Ց - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, միզաթթու, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ԼԴՀ, ԿԿ, ամիլազա, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, քլորիդներ, պրոթրոպինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, թրոմբինային ժամանակ, սիֆիլիս RPR, հեպատիտ BHBsAg, հեպատիտ C, Abody, C ռեակտիվ սպիտակուց, ԷՍԳ

42.000 ֏

 

0654 Սխեմա Լ - Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, գլյուկոզա, միզանյութ, միզաթթու, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR

12.000 ֏

Հերթագրում