Հերթագրում

Վնասվածքների և օրթոպեդիայի բաժանմունք

 

601-1 Ախտորոշիչ արթրոսկոպիա; մանր ոսկորների օստեոսինթեզ փակ ռեպոզիցիա; հոդախախտի ուղղում; շյուղի և պտուտակի հեռացում; մատի մուրճիկանման դեֆորմացիայի շտկում; օտար մարմնի հեռացում; բունիոնէկտոմիա և այլն, Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Տեղային անզգայացումով

102.000 ֏

 

601-2 Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

120.000 ֏

 

601-4 Ընդհանուր անզգայացումով

126.000 ֏

 

611-1 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա; մեդիոպատելյար ծալքի հեռացում; խոնդրոպլաստիկա; ազատ (օտար) մարմինների հեռացում; պորցիալ սինովէկտոմիա; փոքր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Սրունք-թաթային հոդի, ոտնաթաթի շրջանի ջլերի վերականգնում (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի); բուրսէկտոմիա; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա;խոշոր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Տեղային անզգայացումով

216.000 ֏

 

611-2 Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

228.000 ֏

 

611-4 Ընդհանուր անզգայացումով

240.000 ֏

 

611-5 Զուգորդված անզգայացումով

264.000 ֏

 

612-2 Խոշոր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով, գիպսային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, արտաքին ապարատների արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային)

306.000 ֏

 

612-4 Ընդհանուր անզգայացումով

312.000 ֏

 

612-5 Զուգորդված անզգայացումով

324.000 ֏

 

621-2 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա (առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում փոքր սեգմենտներից; հնացած դեպքերում մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

300.000 ֏

 

621-4 Ընդհանուր անզգայացումով

312.000 ֏

 

621-5 Զուգորդված անզգայացումով

324.000 ֏

 

622-2 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա "Arthrocare"-ի օգտագործմամբ (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի` առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Միաբևեռային հեմիարթրոպլաստիկա; ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

384.000 ֏

 

622-4 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա "Arthrocare"-ի օգտագործմամբ (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի` առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Միաբևեռային հեմիարթրոպլաստիկա; ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից — Ընդհանուր անզգայացումով

396.000 ֏

 

622-5 Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա "Arthrocare"-ի օգտագործմամբ (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի` առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Միաբևեռային հեմիարթրոպլաստիկա; ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից — Զուգորդված անզգայացումով

408.000 ֏

 

623-2 Ջլակապանային ապարատի վերականգնում; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

408.000 ֏

 

623-4 Ջլակապանային ապարատի վերականգնում; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

420.000 ֏

 

623-5 Ջլակապանային ապարատի վերականգնում; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

432.000 ֏

 

631-2 Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային կամ բարդացած դեպքերում (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

432.000 ֏

 

631-4 Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային կամ բարդացած դեպքերում (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

444.000 ֏

 

631-5 Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային կամ բարդացած դեպքերում (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

456.000 ֏

 

632-2 Խոշոր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

576.000 ֏

 

632-4 Խոշոր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

588.000 ֏

 

632-5 Խոշոր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

600.000 ֏

 

633-2 Ազդրի, կոնքի, բարդ բազմաբեկոր կոտրվածքներ տեղաշարժով, խոշոր սեգմենտների բաց կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքային մեծ դեֆեկտներով — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

840.000 ֏

 

633-4 Ազդրի, կոնքի, բարդ բազմաբեկոր կոտրվածքներ տեղաշարժով,խոշոր սեգմենտների բաց կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքային մեծ դեֆեկտներով — Ընդհանուր անզգայացումով

852.000 ֏

 

633-5 Ազդրի, կոնքի, բարդ բազմաբեկոր կոտրվածքներ տեղաշարժով,խոշոր սեգմենտների բաց կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքային մեծ դեֆեկտներով — Զուգորդված անզգայացումով

864.000 ֏

 

634-2 Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա ոսկրային կամ ջլային աուտոտրանսպլանտանտի օգտագործումով (առանց նյութերի արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

480.000 ֏

 

634-4 Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա ոսկրային կամ ջլային աուտոտրանսպլանտանտի օգտագործումով (առանց նյութերի արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

492.000 ֏

 

634-5 Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա ոսկրային կամ ջլային աուտոտրանսպլանտանտի օգտագործումով (առանց նյութերի արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

504.000 ֏

 

635-2 Էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի և ոսկրային ցեմենտի արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից անատոմիորեն բարդ զոնաներից — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

564.000 ֏

 

635-4 Էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի և ոսկրային ցեմենտի արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից անատոմիորեն բարդ զոնաներից — Ընդհանուր անզգայացումով

576.000 ֏

 

635-5 Էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի և ոսկրային ցեմենտի արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից անատոմիորեն բարդ զոնաներից — Զուգորդված անզգայացումով

588.000 ֏

 

640-2 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; Ծնկան և այլ հոդերի կապանների վերականգնում; մենիսկի կարում; մոզաիկոպլաստիկա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա (առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

636.000 ֏

 

640-4 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; Ծնկան և այլ հոդերի կապանների վերականգնում; մենիսկի կարում; մոզաիկոպլաստիկա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա (առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Ընդհանուր անզգայացումով

648.000 ֏

 

640-5 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; Ծնկան և այլ հոդերի կապանների վերականգնում; մենիսկի կարում; մոզաիկոպլաստիկա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա (առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Զուգորդված անզգայացումով

660.000 ֏

 

641-2 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա բարդ դեպքերում(առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

816.000 ֏

 

641-4 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա բարդ դեպքերում(առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Ընդհանուր անզգայացումով

828.000 ֏

 

641-5 Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա բարդ դեպքերում(առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների) — Զուգորդված անզգայացումով

840.000 ֏

 

642-2 Տոտալ էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի) — Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

696.000 ֏

 

642-4 Տոտալ էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի) — Ընդհանուր անզգայացումով

708.000 ֏

 

642-5 Տոտալ էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի) — Զուգորդված անզգայացումով

720.000 ֏

Հերթագրում