Հերթագրում

Էնդոսկոպիկ ծառայություն

 

1701 Էզոֆագոգաստրոսկոպիա

7.000 ֏

 

1702 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա

15.000 ֏

 

1703 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա /անզգայացումով/

37.000 ֏

 

1704 Ոչ տոտալ կոլոնոսկոպիա

25.000 ֏

 

1705 Տոտալ կոլոնոսկոպիա

35.000 ֏

 

1706 Տոտալ կոլոնոսկոպիա /անզգայացումով/

60.000 ֏

 

1707 Ամբուլատոր պոլիպէկտոմիա կոլոնոսկոպի միջոցով

65.000 ֏

 

1708 Իլեոսկոպիա

40.000 ֏

 

1709 Մաքրող հոգնաներ կոլոնոսկոպիայից առաջ

2.000 ֏

 

1710 Օտար մարմինների հեռացում

100.000 ֏

 

1711 Թավիկավոր ուռուցքների և բազմաթիվ պոլիպների հեռացում

300.000 ֏

 

1712 Պոլիպեկտոմիա ստացիոնար պայմաններում

220.000 ֏

 

1713 Առաջին աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

100.000 ֏

 

1714 Երկրորդ աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

200.000 ֏

 

1715 Երրորդ աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

300.000 ֏

Հերթագրում