Հերթագրում

Խոսքային ֆունկցիայի կրիտիկական շրջանները: Կակազություն

16.07.2023

Առանձնացնում են խոսքի զարգացման 3 կրիտիկական շրջաններ.


1.1-2 տարեկան, երբ ձևավորվում են խոսքի նախադրյալները և սկսվում է խոսքի զարգացումը: Երեխայի համար առաջատար է դառնում հաղորդակցումը: Այս տարիքում ինտենսիվորեն զարգանում են խոսքի կեղևային գոտիները՝ հատկապես Բրոկի կենտրոնը:


Զարգացման կրիտիկական շրջանը համարվում է երեխայի 14-18 ամիսը: Ցանկացած, թեկուզ աննշան բացասական գործոն այդ շրջանում կարող է ազդել երեխայի խոսքի զարգացման վրա:


2. Կրիտիկական շրջան (3տարեկան), երբ ինտենսիվ զարգանում է կապակցված խոսքը: Տեղի է ունենում իրավիճակային խոսքից անցում համատեքստային խոսքի, որը պահանջում է կենտրոնական նյարդային համակարգի համաձայնեցում (խոսքաշարժողական, ուշադրության, հիշողության և այլն):


Կենտրոնական նյարդային համակարգի աշխատանքում առաջացած որոշակի փոփոխությունները կարող են բերել վարքի փոփոխության՝ նեգատիվիզմի: Կարող է առաջանալ կակազություն, մուտիզմ, խոսքի զարգացման հապաղում, երեխան հրաժարվում է հաղորդակցումից, առաջանում են մեծերի հանդեպ բողոքի ռեակցիաներ:


3. Կրիտիկական շրջանը (6-7 տարեկան) գրավոր խոսքի զարգացման սկիզբն է: Մեծանում է երեխայի կենտրոնական նյարդային համակարգի ծանրաբեռնվածությունը: Երեխայի ունեցած ցանկացած խոսքային ֆունկցիայի խանգարում առավել ուժգին է արտահայտվում այս փուլում: Նրանք կարող են լինել ինքնուրույն նշանակության կամ զուգակցվել այլ բացասական գործոնների հետ՝ երեխայի ընդհանուր թուլություն, նյարդային համակարգի դիսֆունկցիա:

 

Կակազությունը խոսքի տեմպի և ռիթմի խանգարում է, որն արտահայտվում է արտաբերական համակարգի տարբեր մկանային ջղաձգումներով: Այն ընդհանուր նևրոզի ախտանիշ է և միայն նևրոզի բուժումը կարող է լոգոպեդական աշխատանքը հասցնել դրական արդյունքի: Կակազությանը յուրահատուկ են այն բոլոր օրինաչափությունները, որը իր վրա է կրում նևրոզը, որպես հոգեկան վիճակի խանգարում:

 

Կակազության ընթացքը ալիքաձև է` սրվում է կամ թուլանում:


Առանձնացնում են կակազության 3 ձև.

 

 • կլոնիկ, որը բնութագրվոմ է առանձին հնչյունների, վանկերի, բառերի կրկնությամբ,
 • տոնիկ, երբ առաջանում են դադարներ խոսքում կամ երկարացվում է հնչյունի արտաբերումը,
 • խառը, երբ առկա են և՛ կլոնիկ, և՛ տոնիկ ջղաձգումներ:

 

Կակազությունը հիմնականում առաջանում է 2-5 տարեկանում` երեխաների խոսքի զարգացման ինտենսիվ ժամանակաշրջանում: Տղաների մոտ հանդիպում է 2 անգամ ավելի շատ:


Առաջացման պատճառներն են.

 

 • նյարդային համակարգի թուլությունը,
 • ժառանգական նախադրյալները,
 • խոսքային ծանրաբեռնվածությունը,
 • նյարդային համակարգի ծանրաբեռնվածությունը (համակարգիչ, հեռուստացույց),
 • նյարդաբանական նախադրյալները (վախ վաղ մանկական հասակում),
 • խոսքի զարգացման նորմայից յուրաքանչյուր շեղում կարող է առաջացնել կակազություն:

 

 

Կակազության առաջացման գործոն կարելի է նշել`

 

 • արագախոսության փաստը,
 • խոսքի ընդհանուր թերզարգացումը` որպես շրջապատից եկող օրինակելի խոսք,
 • խոսքի վաղ զարգացումը, բառապաշարի ակտիվ կուտակումը,
 • խոսքի զարգացման հապաղումը, ալալիան, խըթ, դիսլալիան, ռինոլալիան, դիզարտրիայի ջնջված ձևը,
 • ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետևանքը:

 

Առանձնացվում է կակազության 2 տեսակ` նևրոտիկ և նևրոզանման:


Նևրոտիկ կակազությունը բնութագրվում է.

 

 1. նորմալ կամ վաղ խոսքային և մոտորային զարգացումով,
 2. ջղաձգումները մեծ մասամբ կապված են կակազի հուզական վիճակից,
 3. կակազությանը նախորդում է սուր կամ քրոնիկ տրավմա, որոշակի պայմաններում սահուն խոսքի հնարավորություն` հուզական հանգիստ մթնոլորտում, խոսելու, շեղվելու, մենակության ժամանակ: ԷԷԳ-ն չի գրանցում գլխուղեղի ֆունկցիաների ախտաբանություն:

 

Նևրոզանման կակազությունը բնութագրվում է.

 

 1. խոսքի և զարգացման դանդաղ ընթացքով,
 2. ջղաձգային կծկումներն ի հայտ են գալիս սովորաբար 3-4 տարեկանում,
 3. ջղաձգային կծկումների առաջացումը համընկնում է ֆրազային խոսքի զարգացման փուլի հետ,
 4. ջղաձգումներն առաջանում են սթրեսների ֆոնի վրա: ԷԷԳ-ն գրանցում է գլխուղեղի ֆունկցիաների ախտաբանություն:

 

Խոսելու գործընթացի վրա կակազողի ուշադրության հրավիրումը թեթևացնում է խոսքը, իսկ ֆիզիկական կամ հոգեկան լարվածությունը վատացնում է խոսքի վիճակը:


Կակազության այս 2 ձևերի դեպքում էլ առաջանում են հետևյալ խոսքային և ոչ խոսքային ախտանիշները.

 

 • էքսպրեսիվ խոսքն ունի առանձնահատկություններ,
 • վախ կամ հետապնդող մտքեր (լոգոֆոբիո),
 • շարժողական կամ խոսքային փոխօգնող շարժումների առկայություն (էմբոլոֆրազներ),
 • նկատվում է անձնային որակների փոփոխություն (ագրեսիվ, գրգռված կամ ինքնամփոփ):
 •  

Կակազության բուժման մեթոդները բազմազան են.

 

 • լոգոպեդական,
 • հոգեբանական,
 • հոգեթերապևտիկ,
 • լոգոհոգեթերապևտիկ,
 • սոցիալվերականգնողական,
 • դեղորաքային,
 • ֆիզիոթերապևտիկ,
 • համակարգային,
 • ոչ ավանդական:

Մեդիա