Հերթագրում

Միզաքարային հիվանդության ախտորոշում և բուժում

Միզաքարային հիվանդության ախտորոշում և բուժում

  • հեռահար քարափշրում` իրականացվում է STORZ MEDICAL “MODULITH SLK” լիթոտրիպտորի միջոցով,
  • միջմաշկային (պերկուտան, մինիպերկուտան) նեֆրոլիթոտրիպսիա. իրականացվում է KARL STORZ “CALCUSPLIT” պնևմատիկ և “STONELIGHT” լազերային լիթոտրիպտորների միջոցով, օգտագործվում են նաև RICHARD WOLF ընկերության գործիքներ,
  • ուրեթերոռենոսկոպիա, ֆիբրոուրեթերոռենոսկոպիա, վերընթաց ներերիկամային վիրահատություններ. իրականացվում են KARL STORZ “CALCUSPLIT” պնևմատիկ և “STONELIGHT” լազերային կոնտակտային լիթոտրիպտորների միջոցով: