Հերթագրում

Միզապարկի նորագոյացությունների ախտորոշում և բուժում

Միզապարկի նորագոյացությունների ախտորոշում և բուժում.

  • միզապարկի նորագոյացությունների տրանսուրեթրալ ռեզեկցիա, ներմիզապարկային իմունոթերապիա և քիմիաթերապիա,
  • արմատական ցիստէկտոմիա` աղիքային ռեզերվուարի ձևավորմամբ,
  • աուգմենտացիոն ցիստոպլաստիկա:

Պատկերասրահ